Skip to content

Norsk Hydro: Melding om søknad om strykning av LSE notering.

Norsk Hydro kunngjør herved planene om å stryke sin standard-notering av ordinære aksjer med 1.098 kroner i pålydende verdi fra den offisielle listen hos UK Listing Authority (UKLA) og om å stryke adgangen til å omsette Hydro-aksjene i hovedmarkedet på London Stock Exchange (LSE).

De siste årene har det kun vært begrenset omsetning av Hydro-aksjen på LSE. På bakgrunn av dette og i lys av kostnadene ved å opprettholde noteringen, er det tatt en beslutning om å stryke Hydro-aksjen fra den offisielle listen til UKLA og fra LSE. Etter at noteringen er strøket, vil aksjonærene fortsatt kunne omsette Hydros aksjer på Oslo Børs.

Søknaden til UKLA for strykning av Hydro aksjen fra den offisielle listen og til LSE for strykning av handel med Hydro-aksjen ble sendt 27. september 2017, og vil gjelde fra 1. november 2017 kl 08.00. Den siste dagen Hydro-aksjen kan omsettes på LSE ventes å bli 31. oktober 2017.

Hydro er et globalt aluminiumselskap med produksjon, markedsføring og handels-aktiviteter i hele verdikjeden fra bauksitt, alumina og energi til framstilling av primærmetall og valsede aluminiumprodukter, samt resirkulering. Selskapet har sin base i Norge og omlag 35.000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 40 land på alle kontinenter. Med utgangspunkt i mer enn 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologiutvikling og nyskapende samarbeid tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener, og til samfunnet vi er en del av.

Recommended for you