Skip to content

Norsk Hydros årsrapport 2016: Vi gjør verden lettere

«Etter mange års forbedringsarbeid motivert av behovet for å tilpasse oss eksterne utfordringer, begynner vi nå å dra fordeler av nye muligheter,» skriver konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydros Årsrapport 2016.

– Etter å ha snakket om å være en del av løsningen i mange år, går vi nå fra ord til handling. I daglig drift er Hydro en aluminiumprodusent. I det større bildet ser jeg på Hydros virksomhet som å gjøre verden litt lettere – ved å forenkle og lettvekte menneskers hverdagsliv og ved å forebygge klimaendringer ved å bidra til lavere klimagassutslipp og økt energieffektivitet, skriver Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i sitt brev til aksjonærene.

– Stadig flere oppdager aluminiums iboende egenskaper. Gjennom innovasjon og produktutvikling skaper vi nye bruksområder for aluminium. Takket være sin lave vekt, formbarhet, holdbarhet og uendelige resirkulerbarhet, er veksten usedvanlig bred og omfatter sektorer som transport, emballasje, bygg, anlegg og infrastruktur så vel som elektronikk. Mens andre basemetaller synes å ha nådd et metningspunkt i mange markeder, har aluminium stadig et stort potensiale for økt bruk. I 2017 forventer vi en sunn vekst i aluminiumetterspørselen på 3-5 prosent, sier Brandtzæg.

– Det siste året har vi investert i fremtidsrettede prosjekter som vi har store forventninger til både i et strategisk, finansielt og klimamessig perspektiv. I løpet av 2017 vil tre viktige symboler på at industri og miljø kan gå hånd i hånd være i full drift: Karmøy teknologipilot i Norge, Automotive Line 3 for aluminiumkomponenter til bil og resirkuleringslinjen for brukte aluminiumbokser i Tyskland, fortsetter Brandtzæg.

– At vi nå satser på nye muligheter betyr ikke at tiden for kontinuerlige forbedringer er et tilbakelagt stadium. Det ligger i vårt DNA å alltid forbedre og fornye for å prestere enda bedre i morgen enn vi gjorde i går – på sikkerhet, i drift og finansielt. Jeg er glad for at forbedringsinnsatsen gir synlige resultater i form av tryggere arbeidsplasser. Vårt fremste ansvar er å sikre at våre kollegaer kommer hjem fra jobb like hele og friske som da de møtte til arbeidet. Et år uten dødsulykker og en skaderate på 2,6 (arbeidsskader per million arbeidstimer) gjorde 2016 til vårt beste år, både for egne ansatte og innleid arbeidskraft. Vi kan aldri ta sikkerhet for gitt. Vi må være bevisst og jobbe målbevisst for sikkerhet hver eneste dag, og sikter mot null dødsulykker og en TRI under 2 i 2020. Forbedringene synes også på bunnlinjen. 1,4 milliarder kroner i forbedringseffekt i 2016 overgikk målet om 1,1 mrd. Det er oppmuntrende å se at våre folk til og med klarer å gjøre ‘Bedre’ bedre. Det gjør det også lettere å innfri målet om å gi våre aksjonærer et pålitelig avkastnings- og utbyttenivå, sier Brandtzæg.

– Jeg er glad for, ikke bare resultatene vi oppnår, men også måten vi oppnår dem på. Ved å være et 360 graders aluminiumselskap, helintegrert og engasjert i hele verdikjeden, har Hydro en unik mulighet til å kontrollere et hvert steg i produksjonen, og ta ansvar for land, vann og skoger, for våre ansatte og de lokalsamfunn vi er en del av, for energien vi bruker og utslippene i prosessene, og for å bringe sluttprodukter tilbake i loopen for å kunne brukes igjen og igjen. Ved å være en del av løsningen på noen av vår tids megatrender, hvorav lettvekting er en av dem – støttet av målbevisst gjennomføring av stadig nye steg i vår aspirasjon om å bli Bedre, Større, Grønnere – staker vi ut kursen for nye 100 år. Det er en iboende egenskap i vår organisasjonskultur og måte å jobbe på, som vi kaller ‘Hydro Way’: Vi har tålmodighet nok til å ta et langsiktig perspektiv, og samtidig en iver etter å gripe enhver mulighet, hver dag, for å få ting til å skje, sier Brandtzæg.

Rapporten som innfrir norske lovkrav om årlig rapportering er dokumentet «Årsregnskap og årsberetning 2016». Denne rapporten er tilgjengelig på norsk og engelsk.

I tillegg er en mer utfyllende rapport tilgengelig, «Annual Report – 2016», med detaljert informasjon om Hydros virksomheter, driftsmessige og finansielle resultater, ekstrafinansiell informasjon, eierstyring og selskapsledelse samt regnskaper. Denne rapporten er tilgjengelig på engelsk.

På www.hydro.com er innhold fra i de to rapportene lagt ut sammen med noe tilleggsinformasjon. Alle deler av rapporten kan lastes ned fra denne nettsiden og skrives ut i pdf-format om ønskelig.

Hydros bærekraftsrapportering inngår i «Annual report – 2016», med ytterligere informasjon på www.hydro.com.

Recommended for you