Skip to content

Skulstad ny observatør i Hydros styre

Tor Egil Skulstad er utnevnt til observatør i Hydros styre på vegne av alle de ansatte på det nye forretningsområdet Ekstruderte Løsninger. Dette er en midlertidig rolle som er opprettet etter oppkjøpet av Sapa, som trer i kraft 2. oktober 2017, og som vil vare fram til det blir valg av ansatterepresentanter i 2019.

Tor Egil Skulstad har vært hovedtillitsvalgt i Sapa og medlem av Sapas styre siden 2013.

Han er utnevnt av Fellesforbundet, og kommer fra Sapa Profiler i Magnor, hvor han også arbeidet i perioden 2002-2013.

Skulstad har også tidligere vært styremedlem i Hydro.

Skulstad har fagbrev som verktøymaker og er utdannet i Luftforsvaret. Han har også tjenestegjort som fredsobservatør for FN i Libanon i perioden 1990-1993. 

Recommended for you