Skip to content

Tillitsvalgte om at Sapa blir en del av Hydro: - Positivt for de ansatte

Tillitsvalgte fra begge selskapene var tilstede da avtalen mellom Hydro og Orkla ble signert på Mandag. De tillitsvalgte står sammen bak ett budskap: - Dette er positivt for ansatte i begge selskaper.

Tillitsvalgte fra begge selskaper har vært involvert i prosessen helt fra starten, for å sikre at deres medlemmers stemmer blir hørt.

- Som tillitsvalgt i Hydro, er jeg glad for dette oppkjøpet. Jeg har tro på at dette vil skape nye, spennende muligheter for våre medlemmer. At Hydro overtar Sapa betyr at vi blir sterkere sammen og en global vinner i aluminiumsindustrien. Vi får en plattform for fremtidig vekst, og det er noe vi alle vil dra nytte av, sier Billy Fredagsvik, ansattvalgt styremedlem fra IndustriEnergi.

Tor Egil Skulstad, ansattvalgt styremedlem i Sapa fra Fellesforbundet, støtter Fredagsviks budskap. – For de ansatte i Sapa er det positivt at vi får en sterk eier, med en solid interesse i vår fremtidige vekst. Sammen kan vi skape en bærekraftig og trygg fremtid.

Styret i Hydro har også besluttet å invitere en ansattrepresentant fra styret i Sapa til å delta som observatør i Hydro-styret når avtalen trer i kraft. Dette vil gi de ansatte i Sapa en styrerepresentant i perioden frem til 2019, når nye ansattrepresentanter i Hydro skal velges.

Recommended for you