Skip to content

Alunorte får autorisasjon til å bruke pressfilter som første skritt for å gjenoppta driften

Hydros aluminaraffineri Alunorte fikk den 5. oktober godkjennelse fra IBAMA, de føderale miljømyndighetene, til å bruke den nye og moderne pressfilter-teknologien for å prosessere bauksittrester, noe som vil forlenge levetiden til DRS1-deponiet for bauksittrester og la Alunorte fortsette driften på en trygg måte.

Basert på IBAMA’s beslutning vil Alunorte jobbe med SEMAS, den statlige miljømyndigheten i Para, for å få tillatelse til å bruke pressfilteret på DRS1. Pressfilteret gir mer stabile rester med betydelig mindre vanninnhold enn trommelfilteret. Etter å ha mottatt denne tillatelsen vil Alunorte være i stand til å gjenoppta produksjon på 50% kapasitet.
 
- Vi er forberedt på å starte opp igjen driften og takker for all støtten vi har fått fra myndighetene og i lokalsamfunnet. Vi gjør nå alt vi kan for å komme tilbake i produksjon, samtidig som vi opprettholder dialogen med myndighetene for å gjenoppta full produksjon, sier John Thuestad, leder for Hydros forretningsområde Bauksitt og Alumina.

Thuestad legger til at å gjenoppta 50 % produksjon ved Alunorte også vil gjøre det mulig for Hydros bauksittgruve Paragominas og deleide aluminiumverk Albras å fortsette driften på halv kapasitet, framfor å stenges ned helt som en følge av full nedstengning ved Alunorte.

Bakgrunn

Den 16.-17. februar ble Barcarena, inkludert aluminaraffineriet Alunorte rammet av ekstrem nedbør som fortsatte i de følgende dagene. Regnet forårsaket oversvømmelse i regionen.

Interne og eksterne undersøkelser bekrefter at det ikke har vært utslipp fra deponiene for bauksittrester eller skadelige utslipp fra det kraftige regnet.

Siden 1. mars har Alunorte operert på 50% av sin kapasitet, etter ordre fra SEMAS og domstolene. Følgelig har bauxitt-gruven Paragominas og aluminiumverket Albras også redusert produksjonen med 50%.

Både Alunorte og Paragominas har gitt kollektive ferier til rundt 1000 ansatte for å bevare jobber og redusere virkningen av den reduserte aktiviteten. I juli suspenderte Paragominas midlertidig arbeidsavtaler for 80 ansatte og terminerte kontrakten for 175 ansatte hos entreprenører.

Alunorte undertegnet 5. september to avtaler som utgjør en milepæl i arbeidet for å gjenoppta normal drift. Avtalene omfatter en teknisk avtale (Terms of Adjusted Conduct - TAC) signert av Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A, Norsk Hydro do Brasil Ltda., Ministério Público Federal (MPF), Pará Ministério Público (MPPA) og delstatsregjeringen i Pará, representert ved det regionale miljødirektoratet SEMAS, samt en sosial avtale (Terms of Commitment - TC) undertegnet av Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A og delstatsregjeringen i Pará. TAC’en krever visse tekniske forbedringer, revisjoner, studier og betaling av matkuponger for familier som bor i området rundt Murucupi elven. TC’en omfatter ytterligere tiltak og investeringer knyttet til samfunnsutvikling i Barcarena.