Skip to content

Alunorte gjenopptar produksjonen på halv kapasitet

Hydros aluminaraffineri Alunorte fikk den 8 oktober godkjennelse fra miljømyndighetene i Pará, SEMAS, til å gjenoppta produksjonen på 50 prosent kapasitet under tilsyn fra SEMAS. Dette kommer etter godkjennelse fra de føderale miljømyndighetene IBAMA til å benytte den nye og moderne pressfilter-teknologien for å prosessere bauksittrester. Alunorte er forventet å produsere på 50 prosent kapasitet innen to uker.

- Med dokumentasjon som verifiserer integriteten til vårt system for å prosessere bauksittrester ved bruk av pressfilteret, og i forståelse med SEMAS, er vi nå i stand til å gjenoppta driften på Alunorte på en trygg måte, sier John Thuestad, Hydros leder for forretningsområdet Bauksitt og Alumina forretningsområde. - Dette er en svært velkommen utvikling for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i Pará, så vel som å sikre leveranser til våre globale kunder og markeder, sier Thuestad.

Alunorte har produsert på halv kapasitet siden mars, da statlige miljømyndigheter og domstolen beordret aluminaraffineriet til å redusere produksjonene med 50 prosent, føderale miljømyndigheter beordret stopp av oppstarten av det nye deponiet for bauksittrester (DRS2) og pressfilteret, og domstolen beordret også stopp av oppstarten av DRS2.

Som følge at dette har Alunorte vært begrenset til å deponere bauksittrester i det gamle DRS1-deponiet, ved å bruke det mindre effektive trommelfilteret. Eksterne geotekniske eksperter anbefalte i forrige uke at bruken av DRS1 basert på trommelfilteret burde avsluttes umiddelbart. DRS1 er allerede i prosess med å bli planert, som et første steg for at området skal stenges og rehabiliteres.

Ved å bruke bauksittrester fra pressfilteret i denne prosessen er Alunorte i stand til å fortsette å deponere bauksittrester i DRS1 på en trygg måte, i påvente av tillatelse til å bruke DRS2. Det nye pressfilteret skaper mer stabile bauksittrester, med betydelig mindre vanninnhold enn materialet som er behandlet med trommelfilteret.

I tillegg til at Alunorte gjenopptar driften på halv kapasitet, vil beslutningen føre til at Hydros bauksittgruve Paragominas kan gjenoppta leveranser til Alunorte på 50 prosent kapasitet. Hydros deleide smelteverk Albras, lokalisert ved siden av Alunorte og fullt ut avhengig av aluminaforsyning fra raffineriet, vil være i stand til å fortsatt produsere 230 000 tonn årlig, halvparten av den totale årlige kapasiteten på 460 000 tonn.

Hydro fortsetter dialogen med alle relevante myndigheter for å bringe raffineriet tilbake til full produksjon og normalisere driften i Brasil.

Bakgrunn

Den 16.-17. februar ble Barcarena, inkludert aluminaraffineriet Alunorte rammet av ekstrem nedbør som fortsatte i de følgende dagene. Regnet forårsaket oversvømmelse i regionen.

Interne og eksterne undersøkelser bekrefter at det ikke har vært utslipp fra deponiene for bauksittrester eller skadelige utslipp fra det kraftige regnet.

Siden 1. mars har Alunorte operert på 50% av sin kapasitet, etter ordre fra SEMAS og domstolene. Følgelig har bauxitt-gruven Paragominas og aluminiumverket Albras også redusert produksjonen med 50%.

Både Alunorte og Paragominas har gitt kollektive ferier til rundt 1000 ansatte for å bevare jobber og redusere virkningen av den reduserte aktiviteten. I juli suspenderte Paragominas midlertidig arbeidsavtaler for 80 ansatte og terminerte kontrakten for 175 ansatte hos entreprenører.

Alunorte undertegnet 5. september to avtaler som utgjør en milepæl i arbeidet for å gjenoppta normal drift. Avtalene omfatter en teknisk avtale (Terms of Adjusted Conduct - TAC) signert av Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A, Norsk Hydro do Brasil Ltda., Ministério Público Federal (MPF), Pará Ministério Público (MPPA) og delstatsregjeringen i Pará, representert ved det regionale miljødirektoratet SEMAS, samt en sosial avtale (Terms of Commitment - TC) undertegnet av Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A og delstatsregjeringen i Pará. TAC’en krever visse tekniske forbedringer, revisjoner, studier og betaling av matkuponger for familier som bor i området rundt Murucupi elven. TC’en omfatter ytterligere tiltak og investeringer knyttet til samfunnsutvikling i Barcarena.