Skip to content

Hydro etablerer ekspertgruppe som skal se på situasjonen i Barcarena

Aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA har etablert en ekspertgruppe som skal foreta en omfattende gjennomgang av Hydros aluminaraffineri, Alunorte, i det nordlige Brasil. Årsaken er kraftig regnvær og flom som nylig rammet regionen Barcarena i delstaten Pará.

Ekspertgruppen tar sikte på å fastslå og verifisere fakta og omstendigheter knyttet til regnværet den 16.-17. februar, og vil ha følgende hovedoppgaver:

  1. Fastslå effekten av regnværet på rødslamdeponienes funksjonssikkerhet, inkludert evnen til å behandle og fjerne overskuddsvann
  2. Analysere og evaluere interne og eksterne data og informasjon knyttet til eventuell miljøpåvirkning i lokalsamfunnet
  3. Foreslå forbedringer i systemer, prosesser og/eller organisasjon på kort og lang sikt


Ekspertgruppen vil ledes av en av Hydros toppledere, Tom Røtjer, sammen med HMS-leder Jan Arild Berget som er ansvarlig for gjennomføringen. Gruppen vil rapportere direkte til konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

− For oss er en trygg og forsvarlig drift det absolutt viktigste, og det gjelder over alt. Vi vil evaluere alle aspekter ved virksomheten vår ved Alunorte på en åpen måte, i tett samarbeid med relevante myndigheter, sier konsernsjef Brandtzæg.

Etter det kraftige regnværet har overvåkingsorganer inspisert Alunorte og omkringliggende områder etter rykter om mulig lekkasje og vannforurensing. Det er ikke funnet bevis for at det har vært lekkasjer fra Alunortes rødslamdeponier.

− Som alltid skal virksomheten vår opptre i samsvar med gjeldende lover og regler, og også følge Hydros høye etiske standarder, med respekt for innbyggerne og de lokalsamfunnene vi er en del av, sier Brandtzæg.

Hydro vil fortsette å samarbeide åpent med alle relevante myndigheter og legge til rette for videre arbeid og inspeksjoner.

For å hjelpe de lokalsamfunnene som er rammet av flom, vil Hydro, sammen med kommunale og statlige organer, bidra til utdeling av drikkevann til befolkningsområdene Vila Nova, Burajuba og Bom Futuro.

Alunortes virksomhet går som normalt. Alunorte er verdens største aluminaraffineri med rundt 2.000 ansatte, de fleste fra Pará.

Recommended for you