Skip to content

Hydro oppgraderer vannrenseanlegget på Alunorte

Hydro besluttet fredag 16. mars å investere 500 millioner kroner i vannrenseanlegget ved sitt aluminaraffineri i Barcarena, Brasil. Dette øker kapasiteten med 50 prosent og styrker raffineriets evne til å takle fremtidig ekstremvær.

«Hendelsene den siste tiden viser at det er nødvendig å styrke vannrenseanlegget ved Alunorte for å sikre at aluminaraffineriet er tilstrekkelig miljømessig robust,» sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Etter en periode med ekstremregn i Barcarena i midten av februar, påla myndighetene Alunorte flere tiltak grunnet bekymring for at oversvømmelsen hadde ført til skadelige lekkasjer til omgivelsene, blant annet til Pará-elven. Alunorte ble blant annet beordret til å redusere produksjonen med 50 prosent og stanse ferdigstilling av nye pressfiltre og rødslamdeponiet DRS2.

«Vi er nå i konstruktiv dialog med relevante myndigheter om dette, men anerkjenner at trykket på Alunortes vannrenseanlegg mest sannsynlig vil øke i årene fremover på grunn av mer ekstremvær. Derfor tar vi nå grep for å oppgradere Alunorte til en ny miljøstandard,» sier Brandtzæg.

Ambisjonen er å ferdigstille den planlagte oppgraderingen innen første kvartal 2019. 

Nyttige erfaringer

“Med flere utfordrende uker bak oss, har vi forståelse for at innbyggerne i Barcarena er bekymret for at vannet er forurenset. Lokalsamfunnet har ikke fått tilstrekkelig med informasjon og har derfor ikke funnet Hydro deres tillit verdig. Dette ber jeg om unnskyldning for,» sier Brandtzæg.

«Vi anerkjenner at vi er nødt til å bygge ny tillit, gjennom å endre våre holdninger, handlinger og hvordan vi samarbeider med våre naboer,» fortsetter han.

Det er frem til nå ikke identifisert lekkasjer eller utslipp fra rødslamdeponiene i Alunorte etter det ekstreme regnværet i februar.

Som et forebyggende tiltak for å avlaste vannrenseanlegget, slapp Alunorte ut regnvann fra raffineriområdet gjennom Canal Velho. På grunn av et strømbrudd den 17. februar, ble det sluppet ut utvannet lut på innsiden av anlegget. Dette ble blandet med regnvann fra fabrikkområdet før det kom inn i dammen med spillvann, med overløp inn i Canal Velho. Alunorte har på et tidligere tidspunkt søkt om lisens for å bruke Canal Velho i spesielle tilfeller. På tidspunktet for utslippene hadde anlegget ikke mottatt nødvendig lisens, og varslet derfor myndighetene om utslippet. 

Omfattende gjennomganger

Hydro har engasjert det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services til å utføre en uavhengig miljøgjennomgang, i tillegg til gjennomgang av en intern ekspertgruppe. Begge vil fremlegge sine konklusjoner og anbefalinger 9. april.

«Uavhengig av hva som blir konkludert har vi allerede forpliktet oss til å samarbeide med myndigheter, naboer og lokale partnere, for å investere i tilfredsstillende vannforsyning i området," sier Brandtzæg.

Hydro er Sør-Amerikas største aluminiumselskap, etter å ha overtatt det brasilianske gruveselskapet Vales eierandeler i den nordlige staten Pará i 2011. Alunorte er verdens største aluminaraffineri, sysselsetter rundt 2000 personer og har en nominell kapasitet på 6,3 millioner tonn årlig. Hydro eier 92,1 prosent av Alunorte. 

Recommended for you