Skip to content

IBAMA løfter embargo på nytt bauksittrest-deponi ved Alunorte

Hydros aluminaraffineri Alunorte i Brasil mottok 25. oktober en suspensjon av embargoen på det nye bauksittrest-deponiet DRS2 fra de brasilianske føderale miljømyndighetene IBAMA. Embargoen på DRS2 fra det føderale domstolsystemet er fortsatt gjeldende.

De føderale miljømyndighetene IBAMA løftet embargoen på DRS 2 etter å ha gjennomgått informasjonen som ble forespurt fra Alunorte og de lokale miljømyndighetene SEMAS i delstaten Para. Beslutningen om å løfte embargoen følger en fullmakt gitt av IBAMA til Aunorte den 5. oktober for å bruke sin toppmoderne pressfilterteknologi ved behandling av bauksittrester. Bruk av det nye deponiet DRS2 i kombinasjon med pressfilterteknologi representerer den eneste langsiktige, bærekraftige løsningen for Alunorte.

Suspensjonen av embargoen fra IBAMA medfører ikke en umiddelbar gjenopptakelse av DRS2s test- og driftsfase, da embargoen fra en føderal domstol fortsatt er gjeldende.

– Det nye bauksittrestdeponiet er, sammen med pressfilterteknologien, verdens mest moderne system for bauksittresthåndtering. Vi vil fortsette dialogen med myndighetene for å søke om tillatelse til å bruke det nye deponiet, ettersom dette er nøkkelen til bærekraftig drift av raffineriet, sier Hydros EVP for Bauksitt og Alumina, John Thuestad.

DRS2 er spesialbygd for å lagre bauksittrester som er behandlet av pressfiltrene, på en trygg måte. Den moderne pressfiltreteknologien reduserer fuktighet i avfallsmaterialet, slik at det kan bli lagret tørrere og derved redusere det nødvendige lagringsområdet. Dette fører til forbedret miljøfotavtrykk på lagerområdet, samt økt sikkerhet.

Alunorte initierte prosessen med å opprette og migrere deponeringen til det nye DRS2-deponiet i august 2014. Før embargoene pålagt i mars, var raffineriet i ferd med å starte pressfilteret og DRS2 med sikte på gradvis rampe opp, og samtidig reduserer bruken av trommelfiltre og det gamle DRS1-deponiet. Gjenopptagelsen av igangkjøring og testing av DRS2 vil tillate Alunorte å fortsette overgangen fra DRS1 til det nye avfallsdepositumet, og til den nye teknologien.

–Dette er en utvikling i riktig retning for Alunorte, og bringer oss et skritt nærmere vår opprinnelige plan om å erstatte det gamle deponiet DRSI med DRS2 og pressfilter, basert på moderne teknologi, sier leder for Hydros forretningsområde Bauksitt og Alumina, John Thuestad.

– På lengre sikt representerer det nye deponiet og pressfilterteknologien den eneste bærekraftige løsningen for Alnorte, sier Thustad.

Tidspunktet for når embargoene som begrenser Alunortes produksjon til 50% av full kapasitet kan løftes, er fortsatt usikkert.