Skip to content

Ingen indikasjoner på forurensing av lokalsamfunn fra Alunorte etter kraftig regnvær i februar

Mandag 9. april legger Hydro frem de viktigste konklusjonene fra den interne ekspertgruppen og gjennomgangen fra tredjepart, det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services.

– Begge rapportene bekrefter våre tidligere uttalelser om at det ikke har vært overløp fra rødslamdeponiene, og at det ikke finnes indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunnene i nærheten etter det kraftige regnværet i februar, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak for å styrke driften ved Alunorte, blant annet vannbehandlingskapasitet, beredskapsplaner og vedlikehold. Vi vil også styrke samfunnsengasjementet vårt for å sikre at vi bidrar til en bærekraftig utvikling i Barcarena i samsvar med Hydros strategi for samfunnsansvar, sier han.

Etter det uvanlig kraftige regnværet i februar har en intern ekspertgruppe og det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services foretatt en gjennomgang av Alunorte. Undersøkelsene omfatter driften av rødslamdeponiene, vann- og avløpssystemene, og potensiell innvirkning på det eksterne miljøet.

Hovedkonklusjonene fra den interne ekspertgruppen og SGW Services er som følger:

 • Ingen overløp fra Alunortes rødslamdeponier
 • Ingen indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunn i Barcarena
 • Ingen indikasjoner eller bevis på vesentlig eller varig innvirkning på miljøet i elvene i nærheten
 • Forbedringsforslag på følgende områder:
  • Vannbehandling og rensekapasitet
  • Forebyggende vedlikehold og oppgraderinger
  • Beredskapsplaner og opplæring

Alunorte har allerede iverksatt eller planlegger en rekke aktiviteter på kort, mellomlang og lang sikt, blant annet følgende tiltak:

 • Kortsiktige forbedringer av vannbehandlingssystemene og rensekapasiteten, vedlikeholdssystemene og beredskapsplaner og opplæring
 • En investering på 500 millioner kroner (om lag 200 mill. BRL) i raffineriets vannbehandlingssystem, som vil øke rensekapasiteten med 50 prosent og bassengkapasiteten i vannrenseanlegget med 150 prosent
 • Et prosjekt som vil gjennomgå og vurdere en forbedring av vannrenseanlegget ved Alunorte som en proaktiv respons på eventuelle framtidige klimaendringer
 • Utvikling av et bærekraftig konsept for nedstenging av DRS 1
 • Oppdatering av beredskapsprosedyrer, blant annet gjennomgang av rutiner for kommunikasjon med lokalsamfunn under og etter krisesituasjoner. Dette omfatter også opplæring for lokalsamfunnene i nærheten av Alunorte
 • Tredjeparts miljøstudie av luftkvalitet, vann, kilder, jordsmonn og skog
 • Styrking av lokale og sentrale miljøressurser og -kompetanse
 • Toksikologisk studie for å vurdere helseforholdene til befolkningen i lokalsamfunnene i nærheten av Alunorte

Videre vil Hydro iverksette flere tiltak for å styrke Alunortes posisjon som det ledende aluminaraffineriet i den globale aluminiumindustrien:

Tekniske og miljømessige tiltak

 • Vedlikehold og oppgradering av utstyr, inkludert tiltak for å følge opp forbedringspotensialet beskrevet i rapportene
 • Prøvetaking av vann fra flere kilder ved og rundt Alunortes område for bedre miljøovervåking
 • Ytterligere styrking av innsamling, testing, analyse og overvåking av miljø- og helsedata, herunder vannkvalitet

Samfunnstiltak

Hydro er i dialog med relevante interessegrupper, blant annet myndighetene i Pará, for å styrke sitt samfunnsengasjement og bidra til bærekraftig vekst i Barcarena.

Parallelt med dette, for å støtte et bredt samarbeid for samfunnsendringer i Barcarena, vil Alunorte investere 250 millioner kroner (100 millioner BRL) i lokale samfunnstiltak gjennom et nytt initiativ, Sustainable Barcarena Initiative:

 • Egen juridisk enhet med egen organisasjon og bemanning og eget mandat, finansiert av, men uavhengig av Alunorte
 • Enheten vil bygge opp kapasitet, etablere en offentlig plattform for overvåking og evaluering av data, og gjennomføre samfunns- og miljøprosjekter
 • Alunorte vil opptre i samarbeid med lokalsamfunn, akademia, myndigheter, fagforeninger og relevante organisasjoner

I tillegg til Sustainable Barcarena Initiative, vil Alunorte fortsatt sikre tilgang på rent vann i Burajuba, Bom Futuro og Vila Nova. På kort sikt gir selskapet medisinsk hjelp og rent vann til 1.800 familier i nærområdet. Alunorte har også gått sammen med lokalsamfunnene for å utvikle og iverksette kortsiktige samfunnsprosjekter.

– Det er vår klare ambisjon å gjøre Alunorte til benchmark i bransjen, samtidig som vi sikrer bærekraftig drift og samfunnsutvikling i området rundt oss, sier Brandtzæg.

Alunorte er verdens største aluminaraffineri. Det har rundt 2.000 egne ansatte og en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte.

Hydro holder en kombinert analytikerpresentasjon og pressekonferanse, på engelsk, ved konsernets hovedkontor i Drammensveien 260 i Oslo, mandag kl. 14.00. Det vil også holdes en telefonkonferanse kl. 17.00. Mer informasjon på www.hydro.com.

Recommended for you