Skip to content

Norsk Hydros årsrapport 2017

- Blant mange høydepunkter i 2017 var familieforøkelsen en definerende begivenhet. Selv om vår fornyede og utvidede organisasjon omfavnet de nye mulighetene ved inngangen til det nye året, har Alunorte-situasjonen i Brasil vist oss at vi fortsatt har mye arbeid ugjort, også på det mer grunnleggende planet, skriver Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i sitt brev til aksjonærene.

- Situasjonen ved Alunorte krever det beste av oss og er en prøvesten på vår evne til å sette handling bak våre ord og aspirasjoner. Å håndtere Alunorte-situasjonen på en måte som lever opp til våre høyeste standarder og innfrir våre interessenters forventninger til oss, er også en forutsetning for å bevare den gode marsjfarten i Hydro for øvrig. Jeg er overbevist om at lærdommer vi nå høster vil føre til konkrete forbedringer i vår måte å utøve sosialt ansvar på – fordi vi ønsker det, men også fordi vi må. Vi har ikke gjort nok for å demonstrere at vi er på samme side som samfunnet vi er en del av, for å bidra til bærekraftig vekst og utvikling til gjensidig fordel. Vi burde vært bedre forberedt, ettersom dette er innarbeidet i vår historie og selskapets kultur. Nå er tiden inne for å gå fra ord til handling, sier Brandtzæg.

- Med Ekstruderte Løsninger om bord, noe som utvider våre kunderelasjoner og ytterligere skjerper vår ingeniørånd, omfatter Hydros aluminiumvirksomhet nå hele spennet fra gruvedrift til resirkulering, og alt imellom, noe som for alvor gjør Hydro til det globale 360-graders aluminiumselskapet. Veien fremover sammen med 35.000 dyktige og dedikerte kollegaer på 150 produksjonssteder i 40 land er inspirerende. Som en komplett aluminiumfamilie kan vi la vårt metall og materiale gjøre nytte i enda flere anvendelser, og lettvekte og energieffektivisere verden gjennom smarte løsninger. Vi kommer nærmere sluttbrukerne. Vi havner oftere i samme rom som produktdesignerne. Vi kan lære av våre nye familiemedlemmers evne til å snu seg raskt når det trengs. Og våre ingeniører og forskere får åpnet en dør til nye uoppdagede muligheter i rommet mellom ekstrudert og valset aluminium, fortsetter Brandzæg.

- Viktige fremskritt – driftsmessig, finansielt og teknologisk – viser at Bedre, Større og Grønnere ikke bare er gode aspirasjoner å strekke seg etter hver for seg, siden tiltak for å fremme hver av dem også kan bidra til å støtte opp under de andre. Eksempler inkluderer oppstarten av teknologipiloten på Karmøy, produksjonslinjen for bildeler (AL3) og resirkuleringsanlegget for brukte drikkebokser i Tyskland, markedsføringen av Hydro 75R-produktet, som sikrer minst 75 prosent resirkulert innhold, og det sertifiserte Hydro 4.0-produktet, med et karbonavtrykk på mindre enn 4 kg CO2 per kg aluminium, samt tilbudet om å kjøpe det aluminiumverket ISAL på Island og beslutningen om å oppgradere og starte opp den andre linjen på Husnes. Disse initiativene, investeringene og tiltakene inngår i Hydros Bedre, Større, Grønnere-aspirasjon, og vil bidra til både klimaet og den finansielle bunnlinjen. De reflekterer vår sterke tro på aluminium som metall og materiale, og som del av løsningen – og på at forretningsmål og klimamål utmerket godt kan gå hånd i hånd, sier Brandtzæg.

- Som et 360⁰ aluminiumselskap, fullintegrert langs hele verdikjeden for aluminium, er Hydro unikt posisjonert for å kontrollere hvert eneste steg i produksjonskjeden, og ta ansvar – for land, vann og skoger, for våre ansatte og samfunnene vi er en del av, for energien vi bruker og utslippene fra våre prosesser, og for å bringe sluttprodukter tilbake i loopen for å bli gjenvunnet og brukt på nytt. Samtidig illustrerer situasjonen som oppstod i februar og mars etter ekstremregnet i Barcarena-området hvor vårt aluminaraffineri Alunorte ligger, at å tilpasse seg klimaendringer og å ha høye ambisjoner for sosialt ansvar, dialog og menneskerettigheter ikke er temaer som kan løses en gang for alle. Dette er temaer som krever mer handlekraft enn noen gang og er avgjørende for å kunne ligge i forkant og ikke bli tatt på sengen av uforutsette hendelser, sier Brandtzæg.

- Også knyttet til sikkerhet trenger vi å gjøre ytterligere innsats for å forbedre resultatene, for vi kan ikke leve med at den positive trenden over en årrekke flater ut og byr på tilbakeslag. To dødsulykker i 2017 viser at vi må styrke ikke bare innsatsen, men også vår evne – på ledernivå så vel som på fabrikkgulvet hvor høyrisikohendelser kan få dødelige konsekvenser, sier Brandtzæg.

- Globale megatrender bygger opp under aluminium som fremtidens metall og materiale og som byggesten i det moderne samfunn. Vår 360⁰ verdikjede og vår innovasjonskraft gjør det mulig for oss som selskap å ta lederskap og vise vei i vår industri. Samtidig viser vår tro på kontinuerlig forbedring seg viktigere enn noen gang, i driften vår, selvsagt, men i høyeste grad også når det gjelder samfunnsansvar, fortsetter Brandtzæg.

Rapporten som innfrir norske lovkrav om årlig rapportering, er dokumentet «Årsregnskap og årsberetning 2017». Denne rapporten er tilgjengelig på norsk og engelsk.

I tillegg er en mer utfyllende rapport tilgengelig, «Annual Report - 2017», med detaljert informasjon om Hydros virksomheter, driftsmessige og finansielle resultater, ekstrafinansiell informasjon, eierstyring og selskapsledelse samt regnskaper. Denne rapporten er tilgjengelig på engelsk.

På www.hydro.com/reporting2017 er innhold fra de to rapportene lagt ut sammen med noe tilleggsinformasjon. Alle deler av rapporten kan lastes ned fra denne nettsiden og skrives ut i pdf-format om ønskelig.

Hydros bærekraftsrapportering inngår i «Annual report - 2017», med ytterligere informasjon på www.hydro.com/reporting2017.