Skip to content

Rettskjennelse gir Alunorte påbud om 50 % produksjonskutt og driftsstans ved rødslamdeponiet DRS2

En regional brasiliansk rett i Barcarena i Pará ga onsdag 28. februar aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA påbud om å kutte produksjonen med 50 prosent ved aluminaraffineriet Alunorte, på bakgrunn av bekymringer for at kraftig nedbør har ført til lekkasje fra Alunorte ut i elven i nærheten og at dette har forurenset vannet.

Rettskjennelsen omfattet også påbud om å stanse driften ved rødslamdeponiet DRS2, og en beslutning om at det ikke kan utstedes ny lisens før funksjonssikkerheten til DRS2 er kontrollert fullt ut.

Hydro vurderer nå hvilke konsekvenser rettens avgjørelse kan få for drift og økonomi, for selskapets kunder og for de ansatte ved Alunorte, som ligger i regionen Barcarena i den nordlige delstaten Pará.

Tidligere på onsdag kom også det føderale brasilianske miljødirektoratet IBAMA (Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources) med en kunngjøring som påla Hydro å innstille driften av aluminaraffineriet Alunortes rødslamdeponi DRS2.

Kunngjøringen fra IBAMA, som er et direktorat under det brasilianske miljøverndepartementet, og rettskjennelsen kom etter at Parás miljødirektorat SEMAS (Secretariat of Environment and Sustainability of Pará) tirsdag ga Alunorte påbud om å kutte produksjonen av kalsinert alumina med 50 prosent.

Bare timer før SEMAS kom med sitt påbud, oppfordret den brasilianske miljøvernministeren Jose Sarney Filho IBAMA om å kreve en innstilling av virksomheten ved Alunorte. SEMAS har også krevd at Hydro skal stanse driften av et av de to deponiene ved bauksittgruven Paragominas, som ligger om lag 250 km vest for Alunorte.

Hydro fortsetter samarbeidet med alle regionale og føderale myndigheter, og har nedsatt en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal foreta en full gjennomgang av Alunorte. Denne ekspertgruppen rapporterer direkte til konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Hydro er Sør-Amerikas største aluminiumselskap etter at de kjøpte det brasilianske gruveselskapet Vales aluminiumvirksomhet i den nordlige delstaten Pará i 2011. Alunorte er verdens største aluminaraffineri. Det har rundt 2.000 ansatte og en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte.

Recommended for you