Skip to content

Toppledere og Forskningsrådet vil bidra til nye suksesshistorier i norsk næringsliv

Toppledere fra ti store bedrifter og Forskningsrådet er blitt enige om en felles anbefaling til regjeringen om hvordan de kan legge til rette for å skape nye suksesshistorier i norsk næringsliv. Blant de som stiller seg bak anbefalingen er Hydro, Telenor, Elkem, Microsoft og Forskningsrådet.

– Vi er veldig fornøyd med at vi er blitt enig om hvordan vi sammen kan bidra til omstilling, verdiskaping og bærekraftig vekst basert på forskning og innovasjon, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen. - De senere års økte satsing på forskning og innovasjon har gitt grunnlag for flere lovende prosjekter, og denne erklæringen støtter opp under Regjeringens ambisjon om å fortsatt øke Norges samlede investeringer i forskning og utvikling, sier Røttingen.

Også konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg, synes den felles erklæringen er viktig: – For å sikre konkurransekraft i et høykostland ligger det mye kunnskap og teknologi bak norsk produksjon av varer og tjenester. Det foregår mye spennende forskning i norske bedrifter, men det er også mye som ikke når frem til kommersialisering. Mange lovende prosjekter kunne se dagens lys dersom vi videreutvikler virkemidler, finner nye samarbeidsformer og partnerskap og gjennomgår regelverk med sikte på å utløse mer innovasjon og kreativitet, sier Brandtzæg.

Fire konkrete anbefalinger

Erklæringen fremhever fire konkrete tiltak som anses som særlig viktige for å skape nye suksesshistorier i norsk næringsliv:

1) Prioritere næringer der Norge har konkurransefortrinn

2) Bruke offentlige FoU-midler på en måte som stimulerer til private investeringer

3) Satse på kunnskap og kompetanse

4) Legge til rette for mer offentlig-privat samarbeid og offentlige innkjøpsordninger som fremmer innovasjon.  

Disse har signert erklæringen:

ABB, Steffen Waal
Abbvie Norge, Lena Nymo Helli
Aibel, Mads Andersen
DNV GL, Remi Eriksen
Elkem, Helge Aasen
Hydro, Svein Richard Brandtzæg
Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen
Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen
Siemens Norge, Anne Marit Panengstuen
Telenor Group, Sigve Brekke
TINE, Hanne Refsholt
Yara, Svein Tore Holsether

Recommended for you