Skip to content

Audi og Hydro: Felles satsing på bærekraftig aluminium

Audi E-trons forsyningskjede blir mer bærekraftig: Hydro leverer nå ASI-sertifisert aluminium til batterikassen i selskapets første helelektriske modell.

Audi E-Tron. (Photo credit: Audi)
(Photo credit: Audi)
  • Hydro leverer ASI-sertifisert aluminium til Audi
  • Oppfyller høye miljø- og sosiale standarder gjennom hele verdikjeden
  • Brukes i batterikassen til Audis nye elektriske SUV, Audi e-tron

Langs hele verdikjeden er materialet bearbeidet og produsert på en miljøbevisst måte og under sosialt akseptable arbeidsforhold. Dette er bekreftet gjennom sertifiseringen "Chain of Custody" fra Aluminium Stewardship Initiative (ASI). ASI tildelte Audi sertifisering for bærekraftig montering av disse aluminiumkomponentene allerede i oktober 2018. Dette betyr at de nå kan dokumentere at aluminiumplatene som brukes i batterikassen i Audi e-tron er produsert etter bærekrftige og ansvarlige standarder gjennom hele verdikjeden, fra utvinning av råstoffet bauksitt og fram til ferdig produkt.

Begge de to samarbeidspartnerne har bærekraft som et viktig mål i sin strategi, og ønsker sammen å redusere CO2-utslippene gjennom bruk av aluminium. Audi har mål om å redusere karbonavtrykket gjennom hele livssyklusen til sine produkter med om lag 30 prosent innen 2025, sammenliknet med 2015. Da ligger det et stort potensial i å bruke ressurser som er utvunnet, produsert og videreforedlet på en ansvarlig måte.

ASI-sertifiseringen er et resultat av flere workshoper der Audi og Hydro har utvekslet kompetanse knyttet til effektive tiltak blant annet for reduksjon av CO2.

– Vi ønsker å tilby våre kunder fullstendig CO2-nøytral mobilitet, senest innen 2050. For å gjøre det trenger vi en bærekraftig forsyningskjede, sier Dr. Bernd Martens, som er leder for anskaffelser og IT i Audis konsernledelse.

– Vi ønsker derfor dialog med våre samarbeidspartnere, slik at vi sammen med dem kan oppnå en vesentlig reduksjon av CO2-utslippene i hele verdikjeden, sier Martens.

Sent i 2018 startet Audi et CO2-program innenfor anskaffelser, og siden da har de holdt mer enn 20 CO2-workshoper med leverandører av aluminium. Hydro er en av de første aluminiumprodusentene som kan tilby aluminiumplater hvor produksjonen og metallet er sertifisert av ASI.

– Vi er svært stolte over å kunne tilby ASI-sertifisert metall, særlig til Audi e-tron, som er ett av Audis flaggskip. Vi jobber kontinuerlig for å redusere både vårt eget og våre kunders miljøavtrykk, sier Einar Glomnes, konserndirektør i Hydro.

– Dette er en viktig milepæl i strategien for å hjelpe våre kunder med å dokumentere at de tilbyr aluminiumprodukter som er anskaffet og produsert på en ansvarlig måte gjennom hele verdikjeden, sier Glomnes.

ASI omfatter både miljømessige, sosiale og økonomiske kriterier som gjelder langs hele verdikjeden, fra utvinning av råstoffet bauksitt til bearbeiding, produksjon og resirkulering av aluminium. For eksempel blir det vurdert hvorvidt et selskap bruker et materiale på en ressursbesparende måte, bruker helhetlige livsløpsanalyser og tar hensyn til muligheten for å reparere eller resirkulere produktene sine i designfasen.

Mer informasjon finnes her: https://aluminium-stewardship.org

Om Audi

Audi-konsernet, med merkene Audi, Ducati og Lamborghini, er en av de mest suksessrike produsentene av biler og motorsykler i premiumsegmentet. Audi er i dag til stede i mer enn 100 markeder over hele verden, og har produksjon på 18 steder i 13 land. Blant Audi AGs heleide datterselskaper er Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant'Agata Bolognese, Italia) og Ducati Motor Holding S.p.A. (Bologna, Italia).

I 2018 leverte Audi-konsernet om lag 1.812 millioner biler med Audi-merket, 5.750 sportsbiler med Lamborghini-merket, og 53.004 motorsykler med Ducati-merket til sine kunder. I regnskapsåret 2018 hadde AUDI AG en samlet omsetning på 59,2 milliarder euro og et driftsresultat på 4,7 milliarder euro. I øyeblikket er det om lag 90.000 ansatte i selskapet over hele verden, der mer enn 60.000 jobber i Tyskland. Audi fokuserer på bærekraftige produkter og teknologi for framtidens mobilitet.

Kontakt

Bjørn_Skaar.jpg

Bjørn Skaar

Pressekontakt