Skip to content

Hydro annonserer ny dato for rapportering av første kvartal

Hydro annonserer at ny dato for rapportering av første kvartal 2019 er 5. juni 2019. Den opprinnelige datoen var 30. april.

Den forsinkede rapporteringsdatoen for første kvartal er et resultat av det tidligere kommuniserte cyberangrepet, som påvirker tilgjengeligheten av visse systemer og data for å produsere kvartalsrapporten.

Den reviderte datoen er betinget av den planlagte tidslinjen for gjenoppretting av drifts- og rapporteringssystemer.

Kontakt

Stian Hasle

Stian Hasle

Investorkontakt

Halvor Molland

Halvor Molland

Mediakontakt