Skip to content

Hydro tildeles pris for åpenhet etter cyberangrep

Under og etter det omfattende cyberangrepet som rammet i mars, valgte Hydro å være åpne i sin kommunikasjon. For det mottar selskapet Åpenhetsprisen 2019.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Inger Sethov og informasjonsdirektør Halvor Molland
Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Inger Sethov og informasjonsdirektør Halvor Molland mottok Åpenhetsprisen 2019 under Kommunikasjonsforeningens høstseminar. (Foto: Kommunikasjonsforeningen)

Alle Hydro-ansatte ble møtt av svarte skjermer da de møtte på jobb morgenen 19. mars 2019 og dataangrepet påvirket hele Hydros globale organisasjon i flere uker.

– Dette har vært en av de mest utfordrende hendelsene for Hydros kommunikasjonsavdeling noensinne, men vi bestemte oss tidlig for at to viktige prinsipper skulle legge føringene for vår kommunikasjonsstrategi: åpen og hyppig kommunikasjon, sier Inger Sethov, Hydros konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

På vegne av Hydro mottok Sethov prisen av juryleder Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, under Kommunikasjonsforeningens høstseminar i Bergen.

– Det ble tidlig klart at åpen og hyppig kommunikasjon var den riktige veien for oss. Det var mer utfordrende å nå ut til 35,000 ansatte når normale kommunikasjonslinjer var nede, sier Sethov.

Hydro fikk raskt på plass alternative kanaler, og så at det fungerte, både internt og eksternt. Det gjorde at ansatte ble bedre rustet til å håndtere situasjonen, til å begrense omfanget og bidra til trygg og sikker drift.

– Gjennom daglige allmøter delte vi den informasjonen vi kunne, samtidig som eksterne markeder og interessenter responderte positivt på at vi kommuniserte om utviklingen og veien tilbake til normal drift, sier Sethov og understreker at saken fremdeles er under politiets etterforskning.

Hvordan påvirket cyber-angrepet Hydro og hvordan jobbet kommunikasjonsavdelingen for å støtte virksomheten gjennom krisen? Se video:

Hydro er den første private virksomheten som mottar Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris. Blant tidligere vinnere er Oslo tingrett, Tale Maria «Helsesista» Krohn Engvik og Trondheim kommune.

I sin begrunnelse skriver juryen blant annet:

Hydro strekker seg langt i å dele informasjon om angrepet og hvilke konsekvenser dette har for virksomheten. Deres kommunikasjonsstrategi under krise har vært å dele mest mulig informasjon både under og etter angrepet, både internt i organisasjonen og med offentlige myndigheter, og eksternt med kunder, andre virksomheter og samfunnet for øvrig.

Selskapets åpne kommunikasjon om hva som skjer når en bedrift rammes av et dataangrep har vakt internasjonal oppsikt. Deres åpenhet er i dette tilfelle av stor samfunnsmessig betydning, og bidrar til å øke bevisstheten og kunnskapen om hva dataangrep kan gjøre med en virksomhet og hvilke ringvirkninger det gir. Dataangrep er et økende samfunnsmessig problem, og kan være ødeleggende for bedrifter og institusjoner og i sin ytterste konsekvens samfunnet som helhet.

Fakta: Åpenhetsprisen

Åpenhetsprisen deles ut av Kommunikasjonsforeningen. Prisen tildeles organisasjoner, institusjoner, bedrifter eller enkeltpersoner, som har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet, det politiske systemets forvaltning, eller offentlige og private virksomheter.  

Kontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør

Recommended for you