Skip to content

Nærstående til konserndirektør har solgt aksjer

Nærstående til konserndirektør Anne-Lene Midseim solgte 3. desember 2019 totalt 400 aksjer i Norsk Hydro ASA til kroner 31.60 per aksje.

Salget ble initiert av VPS kontousteder i forbindelse med terminering av en depotkontoavtale. Midseim eier etter dette, inkludert nærstående, 29 862 aksjer i Hydro.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Recommended for you