Skip to content

Norges ivrigste gjenvinnere: Vinnerne av Aksjon aluminium besøkte Hydro Holmestrand

Vinnerklassen fra Øresvik skole i Nordland har samlet over 250 kilo hver som del av Aksjon aluminium, en nasjonal aksjon for å øke kunnskap om resirkulering av aluminium. Onsdag besøkte vinnerklassen Hydros valseverk i Holmestrand, som resirkulerer alle brus- og ølbokser som pantes i Norge.

Recyclable aluminium

Der fikk de se hvordan aluminiumen de har samlet blir smeltet og resirkulert til ny bruk. Med seg på besøket fikk vinnerklassen på fem elever selskap av klassene som kom på andre og tredjeplass: Melvik oppvekstsenter i Nordland og Selvik skole i Vestfold.

– Dere er med på å fornye verden! Vi har alle noe å lære av deres innsats i å samle og gjenvinne mest mulig aluminium, og dermed hjelpe oss å ta vare på verdens verdifulle ressurser. I tillegg har dere spilt en viktig rolle i å øke bevisstheten rundt gjenvinning hos både barn og voksne, sier Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Hydro, under besøket.

Totalt deltok over 45 000 elever i aksjonen, og registrerte nesten 19 millioner aluminiumsbokser til gjenvinning. Energien spart tilsvarer strømforbruket til 150 boliger i ett år, eller nok strøm til å spille Playstation i over 6000 år.

Vinnerklassen fra Øresvik skole samlet inn over 250 kilo hver. Her er stolte elever og lærer Roald Fiskum sammen med fabrikksjef Robert Grønli (t.v).

Får se hvordan jekkene får nytt liv

De unge gjenvinnerne var begeistret over å se hva som skjer når aluminiumen de har samlet blir smeltet om og får nytt liv. Hydro på verdensbasis har en samlet resirkuleringskapasitet på til sammen to millioner tonn aluminium årlig. Hos Hydro Holmestrand resirkuleres blant annet alle aluminiumsbokser som pantes i Norge. Deltagerne syntes det var spennende å tenke på hva som skjer med jekkene videre – kanskje blir de til sykler, og en gang i fremtiden bilene de skal kjøre når de blir voksne?    

I tillegg til fabrikkbesøket fikk klassene en actionfylt naturfagstime med Forskerfabrikken.  Sentralt for Hydro og Forskerfabrikkens samarbeid er å gi barn og unge realfagsglede, og sikre at barna får positive erfaringer med teknologi og realfag allerede fra de er små.

– Vi hadde aldri trodd Norges skoleelever skulle klare å samle inn så mye da vi startet aksjonen. Det er utrolig gøy å se hvilket engasjement dette har skapt, både hos elevene, men også den viktige rollen lærerne forteller at aksjonen har hatt for folkeopplysningen rundt resirkulering av aluminium, sier grunnlegger av Forskerfabrikken, Hanne S. Finstad

Aluminium kan resirkuleres i det uendelige, og gjenvinnes når det sorteres som metallavfall. Resirkulering krever kun fem prosent av energien som skal til for å produsere aluminium første gang; med energien som kreves for å lage en ny aluminiumsboks, kan man lage 20 resirkulerte bokser. Slik sparer man energi og man sparer miljøet for CO2. 

Recommended for you