Skip to content

Ministério Público Federal, Hydro og Alunorte med felles anmodning til den føderale domstolen om å løfte embargoene på DRS2

Alunorte, Hydro og Ministério Público Federal anmodet i dag den føderale domstolen i Belem om å løfte embargoene ved det nye deponiet for bauksittrester (DRS2). Aktivitetene i DRS2 ble innstilt 1. mars 2018, etter at domstolen besluttet embargo av deponiet.

Person at det DRS2 bauxite residue deposit area

Den felles anmodningen har til hensikt å la aluminaraffineriet Alunorte gjenoppta installasjon- og igangsettingsaktivitetene ved DRS2. Anmodningen er fremsatt etter at Alunorte, Hydro, miljømyndighetene i Pará SEMAS og Ministério Público Federal, signerte en avtale om nødvendige tiltak for å gjenoppta aktiviteten ved det nye og moderne deponiet.

Avtalen innebærer at Alunorte påtar seg å utføre en samfunnsøkonomisk studie om mulige virkninger av DRS2. Dersom studien viser et behov for å foreta kompenserende tiltak for potensielt berørte lokalsamfunn, skal disse være innrettet mot bærekraftige og langsiktige forbedringer. I tillegg er Alunorte forpliktet til å involvere Ministério Público Federal i potensielle oppdateringer av miljølisenser.

“Dette er et viktig steg fremover som følger av vår pågående dialog med myndighetene. DRS2 og pressfilter utgjør den mest bærekraftige teknologien for deponering av bauksittrester som er tilgjengelig i verden, og den eneste langsiktige løsningen for Alunorte sier John Thuestad, konserndirektør for forretningsområdet Bauxite & Alumina.

Alunorte og Ministério Público Federal avventer domstolens avgjørelse etter den felles anmodningen. Så lenge den føderale domstolens embargoer forhindrer Alunorte i å bruke DRS2, fortsetter Alunorte å bruke det gamle området for deponering av bauksittrester (DRS1) for å opprettholde produksjonen ved raffineriet.

Den føderale domstolen løftet produksjonsembargoene ved Alunorte 20. mai i år, slik at aluminaraffineriet kunne øke produksjonen fra 50 prosent og opp mot normalt nivå. Alunorte følger løpende opp forpliktelsene som er avtalt i den tekniske avtalen (TAC) som er inngått med Ministério Público og delstaten Pará, representert ved SEMAS.

Interne og eksterne undersøkelser, herunder undersøkelser utført av myndighetene, har bekreftet at det ikke var overløp fra Alunortes deponi for bauksittrester eller skadelige utslipp som følge av regnfallet i februar 2018.

Investor contact

Stian Hasle

Stian Hasle

Investorkontakt, Head of Investor Relations

Media contact

Erik Brynhildsbakken

Erik Brynhildsbakken

Mediakontakt