Skip to content

Norsk Hydros årsrapport 2018

– I vårt første år som et fullt integrert og virkelig globalt aluminiumselskap demonstrerte vi god fremgang i å designe, utvikle og levere aluminiumsprodukter og -løsninger over hele verden. Men 2018 ble også sterkt påvirket av produksjonsbegrensningene ved vårt aluminaraffineri Alunorte i Brasil, skriver Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i sitt brev til aksjonærene.

Hydro-ansatt med hjelm

– 2018 var året vårt nye forretningsområde Ekstruderte Løsninger var finansielt og operasjonelt fullt integrert i Hydro-familien, som nå teller 36.000 mennesker. Det har tilført kompetanse, produksjonsmidler og kunder i viktige markeder over hele verden, i tråd med vår ambisjon om å bli et bedre, større og grønnere selskap, sier Brandtzæg.

– Karmøy teknologipilot har nådd full drift og produserer verdens mest klima- og energieffektive primæraluminium, vi har besluttet å oppgradere Husnes-anlegget, våre omsmelteverk leverte bedre resultater, vi har sikret mer fornybar kraftforsyning for fremtiden, vi investerte i selektive videreforedlingsprosjekter som bl.a. ekstrudert aluminium til det amerikanske bilmarkedet og vi forbedret driften ved den nye produksjonslinjen for bildeler i Tyskland, fortsetter Brandtzæg.

– Samtidig står 2018 som det mest krevende året i min ledertid i Hydro. Vi lært av Alunortesituasjonen - både når det gjelder vår drift innenfor fabrikkgjerdet på Alunorte og hvordan lokalsamfunn rundt vår virksomhet oppfatter oss som nabo. Gjennom dialog med vårt nærmiljø innser vi at vi ikke hadde levd opp til deres forventninger eller våre egne ambisjoner. Hydro kan bare lykkes som selskap dersom samfunnene vi opererer i er livskraftige, sier Brandtzæg.

– Produksjonsbegrensningen på Alunorte har svekket både finansielle resultater og fremgangen i våre forbedringsprogrammer. I tillegg har ulike straffetoller og sanksjoner påvirket globale markeder og handelsstrømmer i løpet av det siste året, med innvirkning også på vår bransje. Men ettersom fremtidens metall fortsetter å finne veien inn i nye anvendelser, er etterspørselsveksten fortsatt solid og fremtidsutsiktene lovende. Stadig mer aluminium anvendes av bilindustrien og bidrar til å lettvekte transport og redusere klimagassutslippene i bruksfasen, sier Brandtzæg.

– Å være engasjert i hele aluminiumverdikjeden gir fordeler i forhold til våre globale konkurrenter. Ved å kunne spore hvert trinn underveis, kan vi dokumentere og være åpne om vår bærekraftspraksis. Som et ledd i å ta ansvar og bidra til bærekraftig utvikling har vi deltatt i å utvikle standardene for Aluminium Stewardship Initiative. De første Hydro-virksomhetene har allerede mottatt sertifisering. Vi er på god vei med planen om å oppnå sertifisering langs hele verdikjeden for aluminium, fra gruve til gjenvinning, i de kommende månedene, sier Brandtzæg.

– Hvis den globale klimautfordringen er vår største utfordring, er teknologisk fremgang vår største mulighet. Vi utfordrer naturlovene for å oppnå en mer energieffektiv elektrolyse. Vi tar i bruk digitalisering, 'big data' og kunstig intelligens for å optimalisere og automatisere prosesser. Vi skreddersyr spesifikke aluminiumegenskaper på atomnivå for å utvikle nye produkter og løsninger som reduserer utslippene i bruksfasen, sier Brandtzæg.

– Kort sagt, ved å bringe de unike egenskapene til aluminium til live, adresserer vi både den største trusselen og muligheten i vår tid, avslutter Brandtzæg.

Det reviderte og styre-godkjente regnskapet for 2018 er endret fra 4. kvartalsresultatet, publisert 7. februar 2019. En kostnad på 157 millioner kroner er inkludert, knyttet til at Hydro Extrusion Portland, Inc. (tidligere Sapa Profiles, Inc, (SPI)), Hydro Extrusion USA, LLC og United States Department of Justice har kommet til en prinsippavtale relatert til en sak om aluminiumprofiler som SPI produserte fra 1996 til 2015.

Hydros rapporterte resultat for 2018 etter justeringen er NOK 4 323 millioner og rapportert EPS er 2,08.

Rapporten som innfrir norske lovkrav om årlig rapportering, er dokumentet «Årsregnskap og årsberetning 2018». Denne rapporten er tilgjengelig på norsk og engelsk.

I tillegg er en mer utfyllende rapport tilgengelig, «Annual Report - 2018», med detaljert informasjon om Hydros virksomheter, driftsmessige og finansielle resultater, ekstrafinansiell informasjon, eierstyring og selskapsledelse samt regnskaper. Denne rapporten er tilgjengelig på engelsk.

Innhold fra de to rapportene er lagt ut på www.hydro.com/reporting2018. Alle deler av rapporten kan lastes ned fra denne nettsiden og skrives ut i pdf-format om ønskelig. Hydros bærekraftsrapportering inngår i «Annual report - 2018», med ytterligere informasjon på www.hydro.com/reporting2018.

Kontakter

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør

Recommended for you