Skip to content

Produksjonen gjenopptatt ved Paragominas og Alunorte

Strømtilførselen til Hydros bauksittgruve Paragominas i Brasil har blitt gjenopptatt og produksjonen har startet opp. Produksjonen ved Hydros aluminaraffineri Alunorte vil som en konsekvens også bli normalisert.

En høyspentmast som veltet 18. desember førte til strømbrudd for Paragominas og stanset midlertidig produksjonen ved gruven. Høyspentmasten har nå blitt reparert og strømtilførselen er gjenopprettet. 

Det var ingen personskader, skader på produksjonsutstyr eller innvirkning på nærmiljøet relatert til strømbruddet.

Den finansielle og operasjonelle effekten fra strømstansen har vært begrenset og Hydro venter ikke at kunder blir negativt påvirket av strømstansen. 

Kontakter

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør

Recommended for you