Skip to content

Strømbrudd påvirker produksjonen ved Paragominas og Alunorte

En høyspentmast som veltet 18. desember førte til strømbrudd for Hydros bauksittgruve Paragominas i Brasil og har midlertidig stanset produksjonen ved gruven. Det er forventet at ordinær strømforsyning til Paragominas er gjenopprettet innen 5-10 dager.

Produksjonen ved Hydros aluminaraffineri Alunorte har som en konsekvens blitt midlertidig redusert til mellom 50 og 70 prosent av kapasiteten for å forlenge levetiden til bauksittlagrene 

Den 244 kilometer lange bauksittrørledningen mellom Paragominas og Alunorte er etter strømbruddet tømt ved hjelp av reservekraft. Det er ingen personskader eller skader på produksjonsutstyr relatert til strømbruddet. 

Hydro iverksetter nødvendige tiltak for å håndtere situasjonen, og det er forventet at ordinær strømforsyning til Paragominas er gjenopprettet innen 5-10 dager. Den finansielle effekten fra strømstansen er ventet å være begrenset, og vi forventer ingen påvirkning på kunder.  

Kontakter

Stian Hasle

Stian Hasle

Investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør