Skip to content

Flomsikringstiltak for å håndtere vann fra snøsmelting

Snømagasiner betydelig over det normale gir sannsynlighet for flom flere steder i Norge i sommer. For å håndtere vannet fra snøsmeltingen har Hydro tappet ned vannmagasinene i kraftverkene maksimalt og følger situasjonen tett.

DSC_2820_2Åge Helge Botnen, Hydro000.jpg
Åge Helge Botnen, vedlikeholdsleder i Røldal-Suldal, på vei opp i fjellet på rutineoppdrag for å sjekke snømengde og tilstand i magasinene.

Rekordmye snø i fjellet i sør og nord gir stor sannsynlighet for vårflom, skriver varsom.no i en pressemelding om vårflomanalyse fra 20. mai.

Stigende temperaturer i hele landet vil føre til at snøsmeltingen kommer i gang mange steder, med påfølgende vannføringsøkning i bekker og elver.

Snøsmeltingen er særlig sen i år, som fører til at Hydros områder på Østlandet og Vestlandet opererer med snømagasiner opp mot dobbelt så store som normalt for denne tiden av året.

Jan Helge Mårdalen, leder for Kraftproduksjon i Hydro, sier Hydro følger situasjonen tett.

Jan Helge Mårdalen, leder for Kraftproduksjon i Hydro
Jan Helge Mårdalen, leder for Kraftproduksjon i Hydro

Har senket vannstanden i magasinene

– Vi har døgnkontinuerlig overvåkning av flomrisiko og skal bidra til å unngå eller dempe skadeomfang av flommer. En flom vil normalt ikke gi skader på magasiner, men skadeomfanget i elveløpene og på samfunnene nedenfor kraftverk kan potensielt bli betydelige. Vi gjør nå det vi kan for å kunne møte vannet fra de omfattende snømengdene som vil smelte, og har tappet ned magasinene våre, sier Mårdalen.

(Inge Snømengde)  Inge Lynghamar, tekniker i Røldal-Suldal på oppdrag for å sikre linjenettet i reguleringsområdet.
Inge Lynghamar, tekniker i Røldal-Suldal på oppdrag for å sikre linjenettet i reguleringsområdet.

Forventninger om flom

Faren for flom er særlig stor på Vestlandet, og det er sannsynlig at vanntilsiget til hovedmagasinene til Hydro i Røldal-Suldal og Fortun i indre Sogn vil gå til overløp i sommer.

– At vannet går til overløp eller gjennom tappeluker betyr at vi slipper ut vann utenom kraftverket for å unngå en ukontrollert oversvømmelse. Ifølge våre hydrologer er det sannsynlig at det blir varmegrader hele døgnet over tusen meter over havet fra pinsehelgen, hvilket vil gi en stor økning i avsmelting og tilsig. I kombinasjon med tørt vær forventer vi likevel at en flomvannføring som følge av overløp kan bli moderat på kort sikt. Men om værbildet snur og vi får plutselig sommervarme samtidig med kraftig nedbør kan vannføringen bli betydelig. En slik situasjon øker faren for flom også i våre områder, sier Mårdalen.

Inge Lynghamar, tekniker i Røldal-Suldal
Her fjerner Inge og teamet snø i traseen for å ha høyde til høyspentlinjen.

Døgnkontinuerlig overvåking og beredskapsarbeid

Hydro jobber systematisk med forebygging og beredskapsarbeid for at flomrisiko holdes på et lavest mulig nivå, og Mårdalen understreker at det er dette kontinuerlige arbeidet gjennom året som blir avgjørende i en flomsituasjon.

– Det viktigste for å holde flomrisiko på et lavest mulig nivå er tiltakene som står og går hele tiden, som at vi rydder elveleier for både skog og stein, plastrer elvebredder og åpner flomløp for å avlede flomvann, og at vi øver personell i forkant av disse ventede flommene.

Ved Hydros kraftverk i Telemark, Røldal-Suldal, Sogn og Vennesla øver Hydro gjennom hele året på flomberedskap.

– Det er avgjørende at vi er i stand til å rykke ut med ansatte som er godt forberedt på en flomsituasjon, og at vi har på plass vaktsystemer med kompetente operatører og ledere som står og går døgnet rundt. Vi vet vi har ansatte som utviser stor vilje og ansvarsfølelse til å trå til med lukereguleringer og rensk av kraftverksinntak når selskapet og samfunnet trenger det og som kan stå på til situasjonen er avklart, sier Mårdalen.

Sammenligning av snøfall i 2019 mot 2020.
Sammenligning av snøfall i 2019 mot 2020. På bildet til høyre kan man så vidt skimte toppen av hytta.

Flomdemping i vannkraft

Hydro er Norges tredje største operatør av vannkraft og opererer 27 kraftverk i Telemark, Røldal-Suldal, Sogn, Vennesla og Skafså.

I en flomsituasjon vil vassdrag som er bygget ut for kraftproduksjon gi en bedre buffer enn uregulerte vassdrag. Demninger og muligheten til å overføre vann mellom vassdrag gir en flomdempende effekt ved at vannmengden som tilføres elver stykkes opp.

Konsekvensene av en flom kan dempes ytterligere ved at magasinene tappes ned i forkant av snøsmelting. Målet er å redusere vannføringen i vassdraget nedenfor magasinet ved at demningene kan holde tilbake flomvann og dempe flomtoppen.

Røldal-Suldal, Valldalen dam og magasin.
Røldal-Suldal, Valldalen dam og magasin.

Recommended for you