Skip to content

Hydro Volt AS planlegger å etablere resirkuleringsanlegget i Fredrikstad, og produksjonen ventes å starte i 2021. Samarbeidsselskapet eies 50/50 av det globale aluminiumselskapet Hydro og Northvolt, som er en ledende europeisk batteriprodusent med base i Sverige.

– Vi er begeistret for de mulighetene dette representerer. Hydro Volt AS kan håndtere aluminium fra brukte batterier som en del av vår helhetlige verdikjede for metall, bidra til en sirkulær økonomi, og samtidig redusere klimaavtrykket fra metallet vi tilbyr, sier Arvid Moss, konserndirektør for forretningsområdet Energi og ansvarlig for konsernutvikling i Hydro.

En formell investeringsbeslutning for pilotanlegget ventes tatt om kort tid, og investeringen er beregnet til om lag 100 millioner kroner på 100 prosent basis. Produksjonen ved det nye, planlagte resirkuleringsanlegget for batterier i Fredrikstad vil blant annet bestå av såkalt svart masse og aluminium, som vil transporteres til henholdsvis Northvolts og Hydros verk. Øvrige produkter fra resirkuleringsprosessen vil selges til kjøpere av skrapmetall og andre aktører.

Urban gruvedrift

Pilotanlegget vil i høy grad bli automatisert og utformet for knusing og sortering av batterier. Det vil ha kapasitet til å behandle mer enn 8.000 tonn batterier hvert år, med mulighet for senere kapasitetsutvidelse.

I en andre fase vil resirkuleringsanlegget kunne håndtere en betydelig andel av de kommersielle volumene av litium-ionbatterier som finnes i el-kjøretøyflåten både i Norge og Skandinavia ellers.

En typisk batteripakke for elbil kan inneholde mer enn 25 prosent aluminium, noe som tilsvarer 70-100 kg per pakke. Aluminiumen som gjenvinnes ved det nye anlegget vil sendes til Hydros resirkuleringsvirksomhet, og brukes til økt produksjon av Hydros lavkarbonprodukt, CIRCAL.

Ved å legge anlegget til Norge kan Hydro Volt AS få tilgang til, og drive resirkulering av batterier i det mest modne elbilmarkedet i verden, samtidig som vi reduserer antall batterier som sendes ut av landet. Det norske selskapet Batteriretur i Fredrikstad vil levere batterier til resirkuleringsanlegget, og skal også etter planen fungere som operatør av pilotanlegget.

Passer godt strategisk

Lanseringen av samarbeidsforetaket for resirkulering av batterier er en oppfølging av investeringen Hydro gjorde i Northvolt i 2019. Det vil styrke samarbeidet mellom batteriprodusenten og aluminiumselskapet ytterligere.

– Northvolt har satt et mål om at 50 prosent av råmaterialet vårt skal komme fra resirkulerte batterier i 2030. Samarbeidet med Hydro er en viktig bit i puslespillet for å sikre ekstern tilførsel av materialer før våre egne batterier når slutten av sin levetid og begynner på reisen tilbake til oss, sier Emma Nehrenheim, som er miljøansvarlig i Revolt, Northvolts forretningsenhet for resirkulering.

For Hydro representerer dette samarbeidet også en mulighet til å sikre at aluminium fra Hydro blir brukt i morgendagens batterier og batterisystemer.

– Vi forventer en betydelig økning i bruk av batterier i tiden framover, med et påfølgende behov for bærekraftig håndtering av brukte batterier. Dette representerer et nytt skritt inn i en bransje med betydelig potensial, og vil styrke resirkuleringen av materialer. Hydro Volt er et bidrag til vår portefølje av batteriaktiviteter, som allerede består av investeringer i både Northvolt og Corvus, der vi kan utnytte vår kunnskap om aluminium og resirkulering, sier Moss.

Pressekontakt

Anbefalt for deg

{{ abstract }}