Skip to content

Hydro donerer 2,2 millioner kroner til lokale idretts- og kulturformål

Midlene skal gå til frivillige organisasjoner som har erfart inntektssvikt, aktivitetssvikt og arrangementsvikt som følge av Covid-19-pandemien. – Vi ønsker med dette å bidra til å få hjulene i gang igjen i lokalsamfunn som vi er del av, sier konserndirektør Eivind Kallevik i Hydro.

Forskerfabrikkens sommerskole, Sunndal. (Foto: Hydro/Øyvind Breivik)
Flere av Hydros anlegg i Norge gir frivillige organisasjoner midler til å få hjulene i gang igjen. Bildet er fra et tidligere sommerkurs fra Forskerfabrikken ved Hydro Sunndal. (Foto: Øyvind Breivik/Hydro)

– Det har vært en storstilt dugnad for å hindre spredningen av Covid-19. Nå som samfunnet sakte normaliseres, starter dugnaden for å få hjulene i gang igjen. Denne donasjonen er et bidrag til nettopp dette, sier Kallevik.

Donasjonen er øremerket veldedige formål og skal gå direkte til de som trenger hjelp innenfor idrett og kultur i lokalsamfunn rundt et utvalg av Hydros anlegg i Norge.

– Lokale fabrikksjefer, tillitsvalgte og kommuner samarbeider om hvordan videre disponering av midlene skal gjennomføres. Målet er at donasjonen skal fordeles på flere frivillige organisasjoner og at midlene raskt kommer i sirkulasjon, sier Kallevik.

Gavene gis lokalsamfunn rundt Hydros metallverk i Sunndal, Årdal, Høyanger, Husnes, Karmøy og Vigeland.

– Det er gledelig å kunne bidra til at lokale frivillige organisasjoner får hjulene i gang igjen etter en krevende periode med nærmest null inntektsgivende aktivitet, sier tillitsvalgt Andreas Bakken i Hydro.

Kontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør

Recommended for you