Skip to content

Krig, fred og vindkraft på Nobels Fredssenter

Striden om vindkraft har ført til skarpe sammenstøt både på byggeplassene og i mediene denne sommeren. Torsdag 10. september møtes motstandere og forkjempere på Nobels Fredssenter i et forsøk på en fredelig diskusjon om temaet.

Aker brygge med vindmølle i bakgrunnen (fotomanipulasjon)

Frokostmøtet torsdag 10. september inngår i serien Real Business, som er et samarbeid mellom Hydro og Nobels Fredssenter.

– Målet med Real Business er å ta opp samfunnskritiske problemer der næringslivet er en del av løsningen. Nobels Fredssenter ønsker å fremme dialog som verktøy for å skape forståelse i saker med høyt konfliktnivå, og forhåpentligvis kan vi bidra til å skape et bedre klima i vindkraftdebatten, sier Nobels Fredssenters direktør Kjersti Fløgstad.

Vindkraft på land er en av de største konfliktområdene i norsk politikk og samfunnsliv akkurat nå. For å oppnå de nasjonale klimamålene trenger Norge å erstatte fossil energi med fornybar. Landbasert vindkraft gir grønn energi, men kommer i konflikt med naturvern og lokalsamfunn. Frontene er steile og problemstillingene komplekse. Regjeringen la frem en stortingsmelding i juni, med forslag til endringer i konsesjonsbehandlingen. Trenger vi landbasert vindkraft som kilde til fornybar energi?

Hvor skal slik vindkraft bygges ut?

Denne sommeren har vi vært vitne til både tøff ordbruk og fysiske sammenstøt i vindkraftdebatten. Denne uken møtes partene I konflikten på Nobels Fredssenter for å diskutere vindmøller, natur og klima på en fredelig måte.

– Nå trenger vi å lytte til hverandre og prøve å forstå hverandre, slik at vi kan løfte dette til en mer konstruktiv dialog, sier filosof Henrik Syse. Han skal være debattleder når Hydro og Nobels Fredssenter inviterer til frokostmøtet Krig, fred og vindkraft på Nobels Fredssenter torsdag 10. september.

Paneldeltakerne representerer interesseorganisasjoner, politikk, akademia og næringsliv:

  • Dag Terje Solvang, generalsekretær Den Norske Turistforening
  • Rune Haaland, generalsekretær Motvind Norge
  • Øyvind Isachsen, direktør Norwea
  • Arvid Moss, konserndirektør Hydro
  • Andreas Sjalg Unneland (SV)
  • Mikaela Vasstrøm - Universitetet i Agder

“Krig, fred og vindkraft” finner sted torsdag 10. september kl. 08.30-0945. Grunnet COVID-19- restriksjoner vil det kun være 50 plasser tilgjengelig for publikum. Seminaret blir live-streamet.

Media som ønsker å dekke arrangementet, må melde seg på til: ibr@nobelpeacecenter.org

Om Real Business

Real Business er en seminarserie fra Nobels Fredssenter og Hydro som skal samle næringsliv, organisasjoner og politikere til en serie med frokostseminarer på Fredssenteret. Målet er å skape et godt klima for dialog og ufiltrerte samtaler om viktige spørsmål og dilemmaer i samfunnet. 

einar stabell

Einar Stabell

Communication Manager, Global Media

Recommended for you