Skip to content

Resirkuleringspilot mottar Enova-støtte

Hydro og Northvolts planlagte pilotanlegg for resirkulering av brukte elbilbatterier fra det norske bilmarkedet mottar 43,5 millioner kroner i støtte fra Enova. Målet er å starte bygging av fabrikken tidlig i 2021.

råmaterialer fra gjenvinning at batterier
Fra elbilbatteriene vil Hydro Volt gjenvinne blant annet kobolt, nikkel, mangan og litium. Batteriene inneholder også aluminium, som vil sendes til Hydros virksomhet for å bli nye produkter. (Foto: Northvolt)

– Vi er glade for at Enova ser viktigheten av det Hydro og Northvolt ønsker å oppnå og ønsker å bidra til å realisere Hydro Volt. Dette er en milepæl på veien mot å utnytte mulighetene som ligger i bærekraftig resirkulering av batterier, sier konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim. Hun understreker at Hydro Volt er en del av Hydros uttalte strategi om å styrke sin posisjon i lavkarbonaluminum og vokse i nye områder, herunder resirkulering, fornybar energi og batterier.

Sammen med det svenske batteriselskapet Northvolt kunngjorde Hydro i juni at de etablerer selskapet Hydro Volt for å bygge et pilotanlegg for resirkulering av materialer fra brukte elbilbatterier. Anlegget som planlegges bygget i Fredrikstad vil bli det første av sitt slag i Norge og vil være av de teknologisk mest avanserte resirkuleringsanleggene i verden.

– Lykkes de med dette, kan det bli mer lønnsomt og dermed mer attraktivt å resirkulere batterier. Derfor er dette et godt prosjekt for Enova og lavutslippssamfunnet, sier Enova-sjef, Nils Kristian Nakstad i begrunnelsen for tildeling av støtte.

Hydro Volt eies 50/50 av Hydro og Northvolt, som er en ledende europeisk batteriprodusent med base i Sverige. Produktene fra det nye, planlagte resirkuleringsanlegget for batterier i Fredrikstad vil bestå av aluminium og andre verdifulle batteriråvarer. Aluminiumet vil bli resirkulert av Hydro, mens andre verdifulle materialer enten vil bli gjenbrukt i Northvolts batteriproduksjon eller solgt til andre aktører.

– Det toppmoderne resirkuleringsanlegget i Fredrikstad vil spille en viktig rolle i å drive Europa mot sirkulærøkonomi i flere bransjer. I Northvolt har vi satt mål om at 50 prosent av råmaterialene vi benytter skal komme fra resirkulerte batterier innen 2030, og opprettelsen av dette topp-moderne anlegget i Fredrikstad er en viktig milepæl i denne retningen, sier Emma Nehrenheim, leder for bærekraft i Northvolt.

Pilotanlegget i Fredrikstad vil i høy grad bli automatisert og utformet for knusing og sortering av batterier. Det vil ha kapasitet til å behandle mer enn 8.000 tonn batterier hvert år, med mulighet for senere kapasitetsutvidelse. Anlegget er forventet å koste om lag 120 millioner kroner.

Anlegget skal driftes av Batteriretur, og administrerende direktør i Batteriretur, Fredrik Andresen, skal fungere som administrerende direktør også i Hydro Volt.

Endelig investeringsbeslutning er ikke tatt ennå, men målet er å få alle brikker på plass før året er omme slik at byggingen kan starte tidlig neste år.

Om Hydro Volt

  • Felles initiativ fra Hydro og Northvolt, etablert sommeren 2020
  • Planlegger å bygge Norges første anlegg for resirkulering av elbilbatterier
  • Anlegget vil bli et av de teknologisk mest avanserte av sitt slag i verden
  • Hydro Volt ønsker å bidra til en mer bærekraftig sirkulærøkonomi for elbilbatterier i Europa
øyvind breivik

Øyvind Breivik

Kommunikasjonssjef, Energi

Recommended for you