Skip to content

Samarbeider for å realisere verdens lengste aluminiumbro

En ny studie viser hvordan en aluminiumbro kan være et kostnadseffektivt og klimavennlig alternativ for den nye kystveien E39 i Norge.

illustration of aluminium bridge

Hydro og et eksternt team av anerkjente bygningsingeniører, eksperter og forskere har undersøkt muligheten og kostnadene ved å erstatte konvensjonell stål med aluminium som byggemateriale for brokasser. 

 Studien er veldig oppmuntrende og kan potensielt være en game-changer for brobygging og bruk av aluminium på nye måter i fremtiden. Den fokuserer på det som kan bli den lengste aluminiumsbroen i verden: 1720 meter, hvorav 1250 meter ville være aluminium, tilsvarende 8-10.000 tonn, sier Thomas B. Svendsen, markedssjef i Hydro Extruded Solutions. 

Med Langenuen-prosjektet i Norge vurderes det om det er mulig å oppfylle alle relevante designkriterier for brokassen med aluminiumløsninger, inkludert global stabilitet, lokal stabilitet, materialtretthet, optimale globale stressnivåer og nedbøyninger. 

Aluminium har en rekke fordeler. En aluminiumbro korroderer ikke fordi oksidbelegget til aluminium beskytter mot korrosjon. Maling er derfor ikke nødvendig. Aluminium i brua kan inneholde opp mot 100 prosent resirkulert materiale, der aluminium både er et klimavennlig og kostnadsreduserende materialvalg, sier Daniel Tran, risikoingeniør i Statens vegvesen. 

Nye muligheter for aluminium

Den foreslåtte Langenuen-broen, som er en del av et av de største infrastrukturprosjektene i Norge, den nye E39 har som mål å redusere reisetid ved blant annet å erstatte ferger med broer. 

Rapporten "Langenuen suspension bridge - aluminium bridge girder alternative" viste at det er mulig å spare tid og penger på produksjon, materiale og vedlikehold ved å bytte fra stål til aluminium. Videre kan teknologien potensielt brukes i andre brukasser 

Rapporten ble utarbeidet av det uavhengige ingeniørkonsulentselskapet Dr.techn. Olav Olsen, Hydro, ledende EPC (ingeniør,innkjøp og bygg og anlegg) leverandør Leirvik AS og NTNU. Den er også gjennomgått av DNV-GL som har vært involvert som et tredjeparts verifiseringsbyrå. 

– Vi gleder oss til å se potensialet ved å bruke aluminium på nye måter for strukturelle bruksområder. Videre vil den nye versjonen av Eurocode 9, referansestandarden for design av aluminiumskonstruksjoner, inkludere ytterligere bestemmelser som skal brukes på den strukturelle utformingen av aluminiumbroer. Dette er interessant fordi bygningsingeniører vil kunne referere til et sett med konsoliderte designregler som er nyttige for å erstatte mer og mer konvensjonelt stål med aluminium i sine prosjekter, sier Guido Sabatini, teknisk sjef for bygg og standarder i bransjeforeningen European Aluminium. 

Nye bruksområder for aluminium  

– Med de lovende resultatene fra Langenuen-studien kan dette være starten på en ny måte å tenke på aluminium som et solid, slitesterkt materiale som kan brukes i store infrastrukturprosjekter, sier Trond Furu, Research Manager i Hydro Corporate Technology Office (CTO). 

Nå går prosjektteamet inn i en fase 2 for å gjennomgå de gjenværende tekniske spørsmålene og metodene for å vurdere om prosjektet kan bli en realitet. 

– Vi har et godt samarbeid mellom Hydro CTO og forretningsområdene i Hydro, som er medvirkende i prosjeket. Vi mener at aluminium har en mulighet til å brukes i en rekke nye områder og effektivt konkurrere mot stål og andre materialer på flere områder enn i dag, sier Furu. 

Fordeler med aluminium

  • Lavere vekt 
  • Ingen vedlikehold nødvendig (ingen rust) 
  • Ingen behov for maling eller overflatebehandling 
  • Lavere karbonavtrykk sammenlignet med stål 
  • Raskere å produsere sammenlignet med stål 
  • Unike muligheter til å forme og tilpasse seg 
  • Krever mindre sveising 
  • Raskere å bygge 
  • Resirkulerbart 

Kontakt

einar stabell

Einar Stabell

Communication Manager, Global Media