Skip to content

Strømbrudd påvirker produksjonen ved Paragominas og Alunorte

Tre høyspentmaster veltet 20. juni og førte til strømbrudd ved Hydros bauksittgruve Paragominas. Dette har midlertidig stanset produksjonen ved gruven, som ligger i delstaten Para nord i Brasil.

Paragominas-gruven i Brasil
Hydros bauksittgruve i Brasil. (Foto: Hydro/Halvor Molland)

Arbeidet med å reparere høyspentmastene har startet og det er forventet at ordinær strømforsyning til Paragominas vil være gjenopprettet innen 2-3 uker.

Bauksittgruven Paragominas leverer bauksitt til aluminaraffineriet Alunorte i Barcarena via en 244 kilometer lang rørledning. Produksjonen ved Alunorte vil i denne perioden bli redusert til mellom 50 og 70 prosent av full kapasitet for å balansere de tilgjengelige bauksittlagrene. 

Det er ingen personskader, miljøskader eller skader på annet produksjonsutstyr relatert til strømbruddet. Hydro forventer ingen vesentlig kundepåvirkning som følge av strømbruddet.

Hydro iverksetter nødvendige tiltak for å gjenopprette strømforsyning og normal drift så snart som mulig, og følger nødvendige prosedyrer og retningslinjer som sikrer sikker drift relatert til COVID-19-situasjonen i Brasil. 

Hydro samarbeider nå med lokale myndigheter for å identifisere årsaken til hendelsen. Foreløpige funn tyder på at deler av høyspentmastene har blitt fjernet, og at dette har forårsaket at mastene veltet og førte til strømbrudd. 

line-haugetraa-portrait.jpg

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør