Skip to content

Valg av medlemmer til styret i Norsk Hydro ASA

Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA har i møte 20. mai 2020 besluttet å velge Rune Bjerke som nytt styremedlem i Norsk Hydro ASA med virkning fra 17. juni 2020 for en periode på inntil to år.

Finn Jebsen trer ut av styret med virkning fra 20. mai 2020. De resterende seks aksjonærvalgte styremedlemmene ble gjenvalgt for en periode på inntil to år.

Styret i Norsk Hydro ASA skal i henhold til selskapets vedtekter bestå av minst 9 og maksimum 11 medlemmer. Etter bedriftsforsamlingens valg vil styret bestå av 10 medlemmer, inkludert tre ansattevalgte medlemmer, som følger: 

  • Dag Mejdell (styreleder)
  • Irene Rummelhoff (nestleder)
  • Rune Bjerke
  • Liselott Kilaas
  • Peter Kukielski
  • Thomas Schulz
  • Marianne Wiinholt  
  • Arve Baade (ansatterepresentant)
  • Sten Roar Martinsen (ansatterepresentant)
  • Svein Kåre Sund (ansatterepresentant)

Se informasjon om styret i Norsk Hydro ASA her.

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Investorkontakt

Stian Hasle

Stian Hasle

Investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør