Skip to content

Hydro REIN og Eolus inngår avtale om å kjøpe vindkraftprosjekt

Hydros selskap for fornybarutvikling, Hydro REIN, har inngått avtale med den svenske vindkraftutvikleren Eolus om å kjøpe rettighetene til det lisensierte vindkraftprosjektet Stor-Skälsjön fra Enercon GmbH.

windmills
Illustrasjonsfoto

– Dette prosjektet er et viktig steg i utviklingen av Hydro REINs portefølje i Norden og mot vår ambisjon om å investere i prosjekter på til sammen 1GW innen utgangen av 2021. Vi ser frem til å utvikle dette prosjektet sammen med Eolus, som har lang erfaring med vindkraftutvikling i Sverige, sier leder for Hydro REIN, Olivier Girardot.

Prosjektet Stor-Skälsjön består av et vindkraftverk som er klar til å bli bygget i kommunene Sundsvall og Timrå i prisområdet SE2 i Sverige. Prosjektet er på opp mot 260 MW og vil bli dekket av en 12-årig «som produsert» kraftkontrakt med Hydro Energy på 70 prosent av volumene. Kraftavtalen vil inngå i Hydro Energy sin totale markedsportefølje og Hydros markedsteam vil være ansvarlig for balansering og nomineringstjenester for all produksjon ved kraftverket.

Hydro REIN og Eolus vil eie henholdsvis 49 og 51 prosent av Stor-Skälsjönprosjektet. Partnerne har avtalt å avhende majoriteten av prosjektet, og en salgsprosess vil igangsettes i løpet av sommeren. Leverandøravtaler vil bli inngått i løpet av høsten i år, og idriftsettelse av kraftverket ventes i andre halvår 2023.

– Vi er glade for å kunne inngå dette partnerskapet med Hydro REIN, og vi ser frem til samarbeidet om å få bygget Stor-Skälsjön. Med kraftkontrakten og Hydros eierskapet kan vi tilby en attraktiv investeringsmulighet i den svenske fornybarsektoren, sier Marcus Landelin, Chief Operating Officer i Eolus.

Stor-Skälsjön har nødvendige konsesjoner på plass til å bygge. Nettilknytning vil bli komplettert gjennom sommeren 2021, og konstruksjon av interne veinett og annen infrastruktur har allerede blitt igangsatt av Enercon.

Hydro REIN ble etablert som del av Hydros strategi om å vokse innen fornybar energi. Som tidligere kommunisert vurderer Hydro ekstern kapitalinnhenting for Hydro REIN, inkludert en mulig børsnotering.

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

Recommended for you