Skip to content

Hydrovolt har startet byggingen av verdensledende gjenvinningsanlegg for batterier i Norge

Anlegget vil kunne gjenvinne mer enn 8,000 tonn moduler fra bilbatterier hvert år, med mulighet for utvidelse. Forventet driftsstart er mot slutten av 2021. Hydro og Northvolt har investert 120 millioner kroner i gjenvinningsanlegget gjennom det felles selskapet Hydrovolt.

Hydrovolt is building Norway’s first plant for recycling electric vehicle batteries. The plant will be located in the town of Fredrikstad.
Hydrovolt bygger Norges første anlegg for resirkulering av elbilbatterier i Fredrikstad.

– Norge har lenge vært verdensledende på elbilbruk. Ved starten av 2021 ble vi det første landet i verden der mer enn halvparten av nybilsalget er elektrisk. Vi bør derfor også ha som mål å bli verdensledende på resirkulering av de brukte bilbatterier, når de elektriske bilene når slutten av sin levetid, sier daglig leder for Hydrovolt, Fredrik Andresen.

Anlegget kommer til å være drevet av 100 prosent fornybar energi. Mesteparten av prosessene for knusing og sortering av batterier kommer til å bli automatisert. Planen er å utvide både i volum og type batterier på sikt, inkludert batterier fra elektriske ferger og båter. Ved en utvidelse vil batterier fra hele det europeiske markedet være aktuelt.

– Batterier spiller en viktig rolle for verdens overgang til fornybar energi. Gjennom Hydrovolt legger vi grunnlaget for en sirkulær verdikjede for batterier i Europa, sier Arvid Moss, konserndirektør for forretningsområdet Energi og ansvarlig for konsernutvikling i Hydro.

Det norske selskapet Batteriretur, som er lokalisert ved siden av den kommende Hydrovoltfabrikken i Fredrikstad, vil levere batterier til og være operatør av resirkuleringsanlegget. Driften vil være tett integrert med Hydro og Northvolts virksomheter. Aluminiumet fra batteriene vil bli resirkulert og gjenbrukt av Hydro, mens den såkalte sorte massen som blant annet inneholder litium, magnesium, nikkel og kobolt kommer til å bli gjenbrukt av Northvolt eller solgt til andre aktører. Fabrikken kommer til å ta i bruk teknologi som gjør den blant de verdensledende i sitt slag.  

– Verden trenger storstilt produksjon av grønne batterier produsert med lavest mulig karbonfotavtrykk, og dette må støttes av resirkuleringsprosesser som lukker sirkelen og forbedrer miljøprofilen til batterier ytterligere. Hydrovolt representerer en milepæl i dette, sier Emma Nehrenheim, miljødirektør i Northvolt.

Hydro og Northvolt etablerte Hydrovolt sist sommer. I november 2020, mottok Hydrovolt 43,5 millioner kroner i støtte fra Enova.

Om Hydrovolt

  • Hydrovolt er et felles selskap mellom industriselskapet Hydro og batteriprodusenten Northvolt, og ble etablert sommeren 2020.
  • Hydrovolt vil bidra til en mer bærekraftig sirkulærøkonomi for elbilbatterier i Europa.
  • Selskapet bygger Norges første anlegg for resirkulering av elbilbatterier i Fredrikstad. Fabrikken kommer til å ta i bruk teknologi som gjør den verdensledende i sitt slag.
  • Fabrikken skal etter planen stå ferdig og starte opp driften sent i 2021. Den kommer til å være drevet av 100 prosent fornybar energi.
  • I førsteomgang kommer fabrikken til å ha en kapasitet på resirkulering av 8 000 tonn batterimoduler per år, med mulighet for å utvide.
  • Hydrovolt har mottatt 43,5 millioner i støtte fra Enova.

Kontakt

kari ertresvåg

Kari Ertresvåg

Head of Communication, Batteries

Recommended for you