Skip to content

Valg av medlemmer til styret i Norsk Hydro ASA

Generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA vedtok den 10. mai 2022 å velge Kristin Fejerskov Kragseth, Petra Einarsson og Philip Graham New som nye medlemmer til styret i Norsk Hydro ASA. I tillegg ble Dag Mejdell, Marianne Wiinholt, Rune Bjerke og Peter Kukielski gjenvalgt for en periode på inntil to år. Dette er i henhold til valgkomiteens innstilling, publisert som et vedlegg til innkallingen til ordinær generalforsamling den 13. april 2022.

Videre har valget av fire ansattrepresentanter gjennomført 7. april 2022 og betinget av generalforsamlingens godkjennelse av avtalen om å avvikle Bedriftsforsamlingen, nå trådt i kraft.

Styret har i et konstituerende styremøte avholdt etter den ordinære generalforsamlingen i dag valgt Dag Mejdell som styreleder og Rune Bjerke som nestleder.

Etter valget vil styret bestå av følgende 11 medlemmer:

 • Dag Mejdell (styreleder)
 • Rune Bjerke (nestleder)
 • Peter Kukielski
 • Marianne Wiinholt
 • Kristin Fejerskov Kragseth
 • Petra Einarsson
 • Philip Graham New
 • Arve Baade (ansattrepresentant)
 • Bjørn Petter Moxnes (ansattrepresentant)
 • Torleif Sand (ansattrepresentant)
 • Margunn Sundve (ansattrepresentant)

Alle aksjonærvalgte medlemmer er valgt for inntil to år, og senest til selskapets ordinære generalforsamling i 2024.

Denne opplysningen er informasjonspliktspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør

Recommended for you