Skip to content

Eksklusive utbytte kr 1,45 i dag

Aksjene i Norsk Hydro ASA noteres eksklusive utbytte på 1,45 kroner fra og med i dag, 21. September 2022.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

Recommended for you