Skip to content

Eksklusive utbytte kr 5,40 i dag

Aksjene i Norsk Hydro ASA noteres eksklusive utbytte på 5,40 kroner fra og med i dag, 11. mai 2022.

Utbyttet på 5,40 kroner per aksje består av et ordinært utbytte for 2021 på NOK 3,40 per aksje og et ekstraordinært utbytte for 2021 på NOK 2,00 per aksje.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

Recommended for you