Skip to content

Hydro reduserer sine forpliktelser med russiske motparter ytterligere

Hydro besluttet 2. mars å ikke inngå nye kontrakter knyttet til russiske selskaper. Hydro har allerede redusert sine kontraktsforpliktelser og er i ferd med å redusere de gjenværende forpliktelsene for 2022 ytterligere. Selskapet har ingen ansatte, aktivitet eller investeringer i Russland.

Hydro ønsker ikke å bidra til aktiviteter som kan støtte den russiske invasjonen av Ukraina. Hydro har kartlagt eksisterende kontrakter med russiske motparter. Kontraktene er begrenset i antall, omfang og tidsrom. Ingen av kontraktene er med selskaper som i dag er underlagt internasjonale sanksjoner. Hydro har derfor ikke noe rettslig grunnlag for å si opp kontraktene.

Hydro har siden 2. mars redusert leveranser til kontraktsmessig minimum og suspenderer leveranser i flere kontrakter. Hydro fortsetter dialogen med sine motparter, med sikte på å redusere forpliktelsene ytterligere uten å bryte kontraktene. Å bryte kontraktene kan føre til ytterligere overføring av midler til russiske selskaper i form av erstatning for kontraktsbrudd. Hydro erkjenner at dette kan ta lengre tid enn ønsket for noen av forpliktelsene.

Hydros ansatte og selskapet har donert 10 millioner kroner til UNICEF Norge til støtte for familier og barn som er rammet av krigen i Ukraina.

Rundt 400 ukrainske statsborgere jobber ved Hydros ekstruderingverk i Polen. Disse verkene har støttet de ukrainske ansatte med transport og husly for familier som ankommer Polen. Verkene og de ansatte gir støtte gjennom aktiviteter som pengeinnsamling, donasjoner, krisepsykolog, støtte til papirarbeid og tilbud om arbeidsplasser til flyktninger.

Hydro fordømmer Russlands uprovoserte invasjonen av Ukraina og støtter sanksjonene fra EU og det internasjonale samfunnet. Hydro følger sanksjonene som iverksettes og forplikter seg til å overholde alle nåværende og nye sanksjoner fullt ut.

Kontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør

Recommended for you