Skip to content

Hydro øker farten mot nullutslipp – utvider samarbeidet med SINTEF

Hydro skal samarbeide både tettere og bredere med SINTEF. Målet er å øke farten på omstillingen til å bli nullutslippsprodusent.

Hydros konsernsjef Hilde Aasheim og SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv markerer ny og utvidet samarbeidsavtale
Skal finne veien til produksjon med nullutslipp: Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim og SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv markerer ny og utvidet samarbeidsavtale. (Foto: Stein Mortensholm/SINTEF)

– Hydro har utviklet et detaljert og konkret veikart for å avkarbonisere sine produkter og jobber med resirkulering, karbonfangst og -lagring (CCS) og en prosess kalt HalZero for karbonfritt primæraluminium. Mye av teknologien som gjør nullutslipps industri mulig er ikke oppfunnet ennå, derfor må vi skalere opp innsatsen og utforske helt nye muligheter og innfallsvinkler som kan gi bedre løsninger, sier konsernsjef Hilde Aasheim i Norsk Hydro.

Hydro har arbeidet tett sammen med SINTEF gjennom mange tiår og ser nå at omfanget av prosjekter spenner videre tematisk enn tidligere. Samarbeidet har historisk dreid seg mye om aluminium med et naturlig fokus på aluminium med CO2-utslipp i de senere årene.

Nå inkluderes flere forretningsområder i samarbeidet og avtalen flyttes derfor fra forretningsområdet Hydro Aluminium Metal og opp til konsernnivået. Den nye avtalen har fem års varighet med mulighet for forlengelse.

– Vi skal jobbe sammen med Hydro om å øke kunnskapsproduksjonen til fordel for hele landets konkurransekraft på veien mot nullutslippssamfunnet, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Avtalen ble signert på en helt spesiell benk som er en av verdens første betongkonstruksjoner armert med aluminium. Benken er et resultat av forskningsprosjektet DARE2C hvor både Hydro og SINTEF er involvert.  Fra venstre: Nina Dahl (forskningssjef i SINTEF), Alexandra Bech Gjørv (konsernsjef i SINTEF), Hilde Merete Aasheim (Hydro-konsernsjef) og Hans Erik Vatne (Hydros teknologidirektør).
Avtalen ble signert på en helt spesiell benk som er en av verdens første betongkonstruksjoner armert med aluminium. Benken er et resultat av forskningsprosjektet DARE2C hvor både Hydro og SINTEF er involvert. Fra venstre: Nina Dahl (forskningssjef i SINTEF), Alexandra Bech Gjørv (konsernsjef i SINTEF), Hilde Merete Aasheim (Hydro-konsernsjef) og Hans Erik Vatne (Hydros teknologidirektør). (Foto: Stein Mortensholm/SINTEF)

Klare for å kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser

Hydro og SINTEF har flere konkrete prosjekter hvor arbeidet allerede er i gang. SINTEF er samarbeidspartner i AluGreen, ett av prosjektene som har fått støtte gjennom Grønn plattform-ordningen. Prosjektet skal utforske, utvikle og pilotere sirkulære aluminiumsprodukter. Hydro er prosjektleder, mens Benteler, Nexans og 14 andre industripartnere i tillegg til SINTEF og NTNU deltar i prosjektet.

Estimerte effekter av prosjektet er å redusere utslippet av CO2 med 50-80%, øke eksportmerverdien av aluminiumbaserte sirkulære produkter med 7 milliarder kroner i året, og å skape minst 1500 grønne, bærekraftige og høykvalifiserte arbeidsplasser. 

Første aluminium med nær null karbonutslipp i 2022

Hydro fortsetter også sin egen teknologisatsing med et mål om å etablere et pilotanlegg i industriell skala for produksjon av karbonfri aluminium innen 2030. Arbeidet dreier seg særlig om tre hovedalternativer på veien mot null:

  • Hydros egenutviklede HalZero-teknologi. Dette er en teknologi basert på konvertering av alumina til aluminiumklorid før elektrolysen, i en prosess der klor og karbon holdes i lukkede kretsløp, noe som fører til en helt avkarbonisert prosess for primæraluminium.
  • Hydro utvikler også løsninger for karbonfangst og -lagring (CCS) som kan etterinstalleres ved aluminiumverk som allerede er i drift. Hydro har vurdert mer enn 50 CCS-teknologier, og utviklet et veikart for testing og pilotprøving av de mest lovende alternativene opp til industriell skala.
  • Et tredje alternativ for karbonfri aluminium går ut på å resirkulere brukt aluminiumskrap og redusere utslippene til null gjennom hele prosessen. Dette er mulig ved hjelp av Hydros teknologi for aluminiumsortering og legeringsekspertise, i tillegg til bytte av energikilde fra naturgass til grønn hydrogen eller elektrisk oppvarming ved resirkuleringsanlegg og støperier.

Hydro har planer om å levere sine første kommersielle volumer av aluminium med nær null karbonutslipp i 2022. Aluminium med nær null karbonutslipp i 2022 vil være basert på bruk av resirkulert, brukt aluminiumskrap og ha 0,5-1 kg CO2/kg aluminium gjennom hele verdikjeden.

Hydro har også et mål om netto nullutslipp innen 2050 eller tidligere. Hydro er allerede bransjeleder på teknologi, med aluminiumindustriens laveste globale gjennomsnittlige klimaavtrykk på 4,9 CO2/t flytende aluminium.

Kontakt

Anders Vindegg, Communication Manager

Anders Vindegg

Head of External and Internal Communication, Group Communication

Recommended for you