Skip to content

Hydro produserer første volum med aluminium med nær null karbonutslipp i Clervaux

Hydro sitt resirkuleringsanlegg i Clervaux i Luxembourg produserte nylig 130 tonn aluminium med nær null karbonutslipp og 100 prosent brukt aluminium.

kapitalmarkedsdagen i fjor lanserte Hydro nye bærekraftsambisjoner og intensjonen om å levere de første kommersielle volumene med aluminium med nær null karbonutslipp og under 0,5kg CO2/kg aluminium gjennom verdikjeden.   

Hydros resirkuleringsanlegg i Clervaux har nå produsert 130 tonn Hydro CIRCAL 100R. Arbeidet med å optimalisere produksjonen er i gang.

Hydro CIRCAL 100R.jpg
Hydro Clervaux har per dags dato produsert 130 tonn med Hydro CIRCAL 100R. (Foto: Herman Skjølsvik/Hydro).

Demonstrerer Hydros kompetanse innen lavkarbonaluminium

– Dette er et viktig steg for å kunne kommersialisere aluminium med nær null utslipp av karbon. I tillegg er dette en god test for å se om vi kan skalere opp og potensielt produsere resirkulert aluminium med en lignende blanding av aluminiumskrap ved andre resirkuleringanlegg rundt om i verden, sier Trond Olaf Christophersen, leder for resirkulering i Hydro Aluminium Metal.

Denne milepælen er en betydelig forbedring sammenlignet med dagens 2,3 kg CO2/kg aluminium i Hydro CIRCAL (75R), som er laget med 75 prosent brukt aluminium.

– Vi er veldig fornøyd med å ha produsert de første 130 tonnene med Hydro CIRCAL 100R ved bruk av 100 prosent brukt aluminium og ser fram til å optimalisere produksjonen vår ytterligere. Den største utfordringen med å bruke 100 prosent brukt aluminium har å gjøre med komposisjonen av legeringer i metallet. Dette løste vi ved å bruke en blanding av aluminiumskrap på en presis måte, sier Ludovid Dardinier, fabrikksjef på Hydro Clervaux.

Hydro fortsetter veksten innen resirkulering av brukt aluminium

Hydros strategi fram mot 2025 har som mål å styrke selskapets posisjon innenfor lavkarbonaluminium, blant annet ved å investere mer i utvikling og prosjekter knyttet til resirkulering. Hydro har satt seg som ambisjon å doble selskapets resirkulering av brukt aluminium, og øke årlig EBITDA for resirkulering fra 0,7 til 1,1 milliarder kroner innen 2025.

Å resirkulere aluminium krever kun fem prosent av energien som kreves for å lage «ny» primæraluminium og gir dermed et betydelig lavere CO2-avtrykk i sluttproduktet enn bruk av prosesskrap og primæraluminium.

Kamil Kutlu
Kamil Kutlu, ingeniør, poserer foran 100 prosent brukt aluminium på skraphaugen på Hydro Clervaux. (Foto: Marius Motrøen/Hydro).

Hydro har allerede startet samtaler med kunder om den første kommersielle bruken av dette produktet.  

Vi ser at det er en økende bevissthet fra forbrukere rundt viktigheten av hvor materialene i produktene de kjøper er produsert. Hydros unike evne til å levere Hydro CIRCAL 100R gir våre kunder et produkt som er produsert etter en standard og med materialer som er anvendelig for en rekke bruksområder, sier Christophersen.

Om Hydro CIRCAL

Hydro CIRCAL er en sertifisert legering produsert med brukt aluminiumskrap. Sammensetningen til Hydro CIRCAL er verifisert av DNV GL og basert på sporbarhet og kvalitetsprinsipper utviklet av Hydro.
 
Dette er de første 130 tonnene med Hydro CIRCAL 100R (100 prosent resirkulert aluminium), og arbeidet med å optimalisere produksjonen er i gang.  
 
Hydros avanserte sorteringsteknologi for resirkulering gjør det mulig å tilby resirkulert aluminium som har førsteklasses kvalitet og som i tillegg har den høyeste graden av brukt, resirkulert aluminium på markedet.

Kontakt

kristin-karlstad.jpg

Kristin Karlstad

Head of Communication & Public Affairs, Hydro Aluminium Metal

Recommended for you