Skip to content

Hydro vil ikke inngå nye kontrakter med russiske selskaper

Hydro har besluttet å ikke inngå nye kontrakter knyttet til russiske produsenter inntil videre. Dette skyldes den russiske invasjonen av Ukraina, og sanksjoner pålagt Russland av EU og internasjonalt.

Hydro evaluerer også muligheter innenfor eksisterende forpliktelser, inkludert en potensiell frys av kommersielle relasjoner med russiske selskaper.

Hydro har ikke forretningskritiske forsyninger fra Russland eller Ukraina. Hydro har kommersielle relasjoner med handelsselskaper og russiske aluminiumprodusenter for kjøp og salg av råvarer som bauksitt og alumina, aluminiummetall for omsmelting og pressbolt i aluminium.  Hydros motparter er i dag ikke underlagt internasjonale sanksjoner. 

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør

Recommended for you