Skip to content

Hydros hovedkontor på Vækerø blir Norges største kontorbygg med solceller

Planleggingen med å installere solceller på næringsbyggene i Vækerø Park har startet for fullt. Med 1520 høyeffektive paneler blir det landets største installasjon på et kontorbygg.

Inge Oftebro, Nina Schefte and Per Urdahl at rooftop on Vækerø
Inge Oftebro (teknisk sjef i Norsk Hydros Pensjonskasse), Nina Schefte (leder for samfunnsansvar i Hydro) og Per Urdahl (daglig leder Energima Solel og leverandør til prosjektet) inspiserer taket på Vækerø Park før arbeidet settes i gang. (Foto: Einar Stabell/Hydro)

– Hovedkontoret på Vækerø betyr noe for vår identitet. Dette er forhåpentligvis noe både våre medarbeidere og fremtidig ansatte synes er spennende og interessant, sier Nina Schefte, leder for samfunnsansvar i Hydro.

Hydro lanserte sine oppdaterte bærekraftambisjoner i desember 2021 og har en klar målsetting om å utvikle løsninger basert på fornybar energi på tvers av virksomheten. 

Prosjektet har fått støtte av Klimaetaten i Oslo kommune, som har vært en viktig bidragsyter for at prosjektet kan realiseres. Installasjonen på Vækerø utgjør alene i overkant av 12 prosent av den samlede effekten til alle prosjekter som har fått tilsagn.

– Vi håper at flere selskaper kan la seg inspirere av dette og ser på fornybare energiløsninger for sine kontorlokaler. Vi har alle en viktig rolle å spille for å få fart på det grønne skiftet, forteller Schefte.

Det er estimert at solcelleanlegget årlig vil kunne produsere 500.000 kWh. 

Vækerø Park er eid av Norsk Hydros Pensjonskasse og ligger i Drammensveien i Oslo. If, Sweco og Klavenes er blant de andre leietakerne som vil få solcelleanlegget som en del av sitt kontorbygg.

Installasjonen av solcellene vil starte i juni og forventes ferdigstilt i august.

Hydros hovedkontor på Vækerø in Oslo.
Hydros hovedkontor på Vækerø in Oslo. (Dronefoto: Anders Vindegg/Hydro)

Kontakt

Anders Vindegg, Communication Manager

Anders Vindegg

Head of External and Internal Communication, Group Communication

Recommended for you