Skip to content

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 2022

Ekstraordinær generalforsamling i Norsk Hydro ASA ble avholdt 20. september 2022.

Alle forslag på dagsordenen ble vedtatt, inkludert forslaget om utbetaling av et tilleggsutbytte på kroner 1,45 per aksje.

Tilleggsutbyttet blir utbetalt 30. september 2022 til de som er aksjonærer per 20. september 2022 og registrert som aksjonærer per 22. september 2022 i Verdipapirsentralen (VPS). Aksjen blir notert eksklusive utbytte fra og med 21. september 2022.

Protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen er vedlagt og også tilgjengelig på www.hydro.com/generalforsamling.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

Recommended for you