Skip to content

Primærinnsidere har blitt tildelt aksjer gjennom langtidsinsentivprogrammet

Norsk Hydro ASA har et aksjebasert langtidsinsentivprogram (“LTI”) i form av en maksimal godtgjørelse på 30 prosent av den årlige grunnlønnen, avhengig av to like vektede resultatmål for konsernsjefen og de øvrige medlemmene av konsernledelsen.

De to resultatmålene er 1) Hydros justerte avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoaCE) siste tre år mot selskapets interne mål og 2) Hydros totale aksjonæravkastning siste tre år i forhold til en gruppe sammenlignbare selskaper.

LTI-utbetalingen forutsetter at Hydro har hatt en positiv justert EBITDA foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år. 

Se liste nedenfor for primærinnsidere som den 1. april 2022 har blitt tildelt Hydro-aksjer under LTI-ordningen til 88,03 kroner per aksje.  

  Navn 

Aksjer tildelt under LTI-ordningen 

Ny beholdning 

Konsernsjef: Hilde Merete Aasheim  

4 869  

125 803  

Konserndirektør for økonomi og finans: Pål Kildemo 

2 395  

16 443  

Konserndirektør for Hydro Energy: Arvid Moss 

2 371  

176 402  

Konserndirektør for Hydro Aluminium Metall: Eivind Kallevik  

2 674  

76 511  

Konserndirektør, Hydro Bauxite & Alumina: John Thuestad 

4 078  

63 109  

Konserndirektør for HR & HMS: Hilde Nordh 

1 741  

4 700  

Konserndirektør for juridisk & compliance: Anne-Lene Midseim 

1 897  

36 280  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør

Recommended for you