Skip to content

Primærinnsidere har blitt tildelt aksjer gjennom langtidsinsentivprogrammet

Norsk Hydro ASA har et aksjebasert langtidsinsentivprogram (“LTI”) i form av en maksimal godtgjørelse på 30 prosent av den årlige grunnlønnen, avhengig av to like vektede resultatmål for konsernsjefen og de øvrige medlemmene av konsernledelsen.

De to resultatmålene er 1) Hydros justerte avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoaCE) siste tre år mot selskapets interne mål og 2) Hydros totale aksjonæravkastning siste tre år i forhold til en gruppe sammenlignbare selskaper.

LTI-utbetalingen forutsetter at Hydro har hatt en positiv justert EBITDA foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.

Se liste nedenfor for primærinnsidere som den 6. mai 2022 har blitt tildelt Hydro-aksjer under LTI-ordningen til 88,03 kroner per aksje.

  Navn

Aksjer tildelt under LTI-ordningen

Ny beholdning

Konserndirektør for Corporate Development: Helena Nonka

1 528

1 528

Konserndirektør for Hydro Extrusions: Paul Warton

3 838

3 838

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør

Recommended for you