Skip to content

Starter driften av Europas største resirkuleringsanlegg for elbilbatterier

Hydrovolt, et selskap eid i felleskap av Northvolt og Hydro, har startet kommersiell produksjon ved sitt anlegg i Fredrikstad. Anlegget er Europas største gjenvinningsanlegg for elbilbatterier, med kapasitet til å resirkulere 12 000 tonn batteripakker årlig, tilsvarende rundt 25 000 elbilbatterier.

Anlegget har kapasitet til å håndtere hele Norges volum av brukte elbilbatterier på en bærekraftig måte.

Hydrovolt-anlegget er designet på en måte som maksimerer gjenvinningsgraden av materialene i et elbilbatteri, inkludert et støvoppsamlingssystem som sikrer at verdifulle materialer som vanligvis går tapt gjennom mekaniske resirkuleringstrinn blir fanget opp. Den helautomatiske prosessen gjør at opptil 95 % av materialene kan gjenvinnes fra batteriene, inkludert plast, kobber, aluminium og «svart masse» (black mass), et stoff som inneholder metaller av nikkel, mangan, kobolt og litium. Den svarte massen vil bli levert til Northvolt for videre resirkulering. Aluminiumet vil bli sendt til Hydro og bli omdannet til nye aluminiumprodukter.

Hydrovolt planlegger å ekspandere i Europa og har et langsiktig mål om å resirkulere rundt 70 000 tonn batteripakker innen 2025 og 300 000 tonn batteripakker innen 2030. Det tilsvarer omtrent 150 000 elbilbatterier i 2025 og 500 000 i 2030.

 – Hydrovolt representerer en milepæl i Norges elektrifisering av transportsektoren. Norge har vært verdensledende i å ta i bruk elektriske kjøretøy i noen år, men har manglet kapasitet til å resirkulere batteriene på en bærekraftig måte når de når slutten av sin levetid. I dag har Hydrovolt kapasitet til å håndtere hele volumet av brukte bilbatterier i Norge. Vi ser nå på å utvide virksomheten for å kunne ta imot det store volumet av batterier vi vet kommer fremover, sier Peter Qvarfordt, administrerende direktør i Hydrovolt.

I Fredrikstad vil Hydrovolt resirkulere bilbatterier brukte elbilbatterier på en bærekraftig måte.
I Fredrikstad vil Hydrovolt resirkulere bilbatterier brukte elbilbatterier på en bærekraftig måte. Anlegget har kapasitet til å resirkulere 12 000 tonn batteripakker årlig.

– Batterier spiller en nøkkelrolle i verdens overgang til fornybar energi. Gjennom Hydrovolt legger vi grunnlaget for en bærekraftig og sirkulær forsyningskjede for batterier i Europa. Batterier som når slutten av levetiden vil få et nytt liv gjennom gjenvinning av svart masse og aluminium. Aluminium kan resirkuleres med kun fem prosent av den opprinnelige energien som kreves for å produsere primæraluminium. Det gjør aluminium til et perfekt materiale for en sirkulær økonomi, sier Arvid Moss, konserndirektør i Hydro.

Resirkulering av batterier vil bidra til å gjøre batteriindustrien mer bærekraftig og er nødvendig for å oppfylle nye europeiske batteriforskrifter, inkludert mål for resirkulering. Utvinningen av svart masse vil redusere dagens behov for gruvedrift som kilde for råvarer, og de tilhørende risikoene og sårbarhetene ved gruveaktiviteter.

hydrovolt-fredrikstad.jpg

– Resirkulering av brukte batterier er avgjørende for å sikre overgangen til elektriske kjøretøy fra et miljøperspektiv. Metaller som brukes i batteriproduksjon er ikke ubegrenset. Ved å erstatte råmaterialer fra gruvedrift med resirkulerte materialer kan vi både kutte karbonfotavtrykket til batterier og muliggjøre bærekraftig, langsiktig bruk av li-ion-batteriteknologi, sier Emma Nehrenheim, konserndirektør i Northvolt.

Å behandle og gjøre om svart masse til batterikvalitetsmateriale krever en hydrometallurgisk behandling. Et anlegg for dette blir etablert ved Northvolts gjenvinningsanlegg Revolt Ett i Skellefteå i Sverige. Innen 2025 er det forventet at Hydrovolt vil produsere over 2000 tonn svart masse årlig ved anlegget i Fredrikstad.

Om Hydro

Hydro er et ledende aluminium- og energiselskap som bygger virksomheter og partnerskap for en mer bærekraftig fremtid. Vi utvikler industri som betyr noe for mennesker og samfunn. Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter og skapt trygge arbeidsplasser for våre 31 000 ansatte ved mer enn 140 lokasjoner i 40 land.

I dag eier og driver vi ulike virksomheter og har investeringer med basis i bærekraftige næringer. Hydro er gjennom sine virksomheter til stede i en rekke markedssegmenter for aluminium, metallgjenvinning og fornybar energi, som gir oss unik innsikt, kunnskap og kompetanse.

Hydro skal være ledende i arbeidet med å skape en mer bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter.

Om Northvolt

Northvolt er en europeisk leverandør av bærekraftige battericeller og -systemer av høy kvalitet. Selskapet ble grunnlagt i 2016 for å bidra til en avkarbonisert framtid i Europa, og har gjort raske framskritt mot sitt mål om å levere verdens grønneste litiumionbatterier med et minimalt CO2-fotavtrykk. Selskapet har 3000 ansatte med over 100 ulike nasjonaliteter.

Northvolt har hittil sikret kontrakter verdt 50 milliarder dollar fra nøkkelkunder som BMW, Fluence, Scania, Volkswagen, Volvo Cars og Polestar. Det støtter opp om selskapets planer, som inkluderer etablering av flere anlegg for resirkulering. Northvolts mål er at 50 prosent av alle råvarer som trengs hentes fra brukte og resirkulerte batterier innen 2030. northvolt.com

Fakta: Dette er Hydrovolt

  • Hydrovolt er en joint venture eid 50-50 av Hydro og den svenske batteriprodusenten Northvolt, etablert i juni 2020. 
  • Det er Norges første resirkuleringsanlegg for større lithium-ion-batterier fra elbiler, marine applikasjoner og lignende.
  • Hydrovolt har kapasitet til å resirkulere batterier fra 25 000 elbiler hvert år. Det dekker hele Norges behov, men Hydrovolt tar også allerede imot batterier fra Sverige og Europa.
  • Anlegget er drevet på 100 prosent fornybar energi.
  • Totalinvesteringen er på cirka 120 millioner kroner. Anlegget er støttet med 43,5 millioner fra Enova.

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

Anders Vindegg, Communication Manager

Anders Vindegg

Head of External and Internal Communication, Group Communication

Recommended for you