Skip to content
  •  6 år NOK 1 500 millioner med flytende rente og kupong 3m Nibor + 2,000 % p.a.
  • 6 år NOK 1 500 millioner med fast rente og kupong 5,257 % p.a.

– Vi er meget fornøyde med å være det første “investment grade”-ratede norske industriselskapet som har utstedt bærekraftslinkede obligasjonslån. Dette er den første utstedelsen under Hydros grønne og bærekraftslinkede finansieringsrammeverk og EMTN-program, og er et bevis på vår forpliktelse til å levere på våre ambisiøse mål om reduksjon av klimagassutslipp og økt resirkulering av forbrukerskrap. Dette er nøkkelområder for å kunne levere på vår strategi om å styrke vår posisjon innen lavkarbon-aluminium og beholde vår konkurransedyktige posisjon i markedet. Interessen fra investorer har vært svært stor og vi har oppnådd konkurransedyktige vilkår gitt nåværende markedsforhold, sier finansdirektør Pål Kildemo.

Formålet med obligasjonsfinansieringen er generelle selskapsformål. Obligasjonslånene vil bli søkt notert på Oslo Børs. Danske Bank, Nordea og SEB har vært tilretteleggere av de nye obligasjonslånene.

Norsk Hydro ASA etablerte et “Euro Medium Term Note”-program (EMTN) den 7. november 2022. EMTN-programmet utgjør et rammeverk for utstedelse av obligasjoner opp til et beløp på totalt EUR 5 milliarder. Prospektet som er utarbeidet av Norsk Hydro ASA i forbindelse med etableringen av EMTN programmet har blitt godkjent av Euronext Dublin og Sentralbanken i Irland.

Kontakt

Anbefalt for deg

{{ abstract }}