Skip to content

Eksklusive utbytte kr 5,65 i dag

Aksjene i Norsk Hydro ASA noteres eksklusive utbytte på 5,65 kroner fra og med i dag, 11. mai 2023.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakt

 Martine Rambøl Hagen

Martine Rambøl Hagen

Leder for investorkontakt

Anbefalt for deg