Skip to content

Porsche og Hydro inngår langsiktig samarbeidsavtale om sportsbiler med lavt karbonavtrykk og resirkulering av bilbatterier

Lavkarbon-aluminum fra Hydro skal bidra til ytterligere reduksjon av karbonavtrykket til Porsches bilmodeller. Avtalen som de to selskapene signerte i dag, innebærer også samarbeid om en robust verdikjede for materialer til elbilbatterier og resirkulering av batterier i Europa.

two women standing next to a green car in front of a building
Hilde Merete Aasheim,Hydro og Barbara Frenkel, Porsche. Foto: Marcus Valeur/Porsche

Hydro produserer aluminium med energi fra norsk vann- og vindkraft. Dette metallet har svært lavt karbonavtrykk sammenlignet med aluminum fra andre deler av verden. Det passer bra for den tyske bilprodusenten, som har ambisjoner om å redusere CO2-fotavtrykket til sine sportsbiler i luksussegmentet.

– Porsche jobber mot en netto karbonnøytral verdikjede for våre kjøretøy innen 2030. Aluminium og materialer for batteriproduksjon utgjør en viktig del av vår bærekraftstrategi. Med aluminium fra Hydro tar vi sikte på en betydelig reduksjon i CO2-utslippene fra dette viktige materialet, sier Barbara Frenkel, hovedstyremedlem for anskaffelser i Porsche AG.

Aluminium fra Hydro produsert med fornybar energi bidrar til avkarbonisering av Europas bilindustri

Avtalen som Porsche og Hydro signerte i Oslo i dag innebærer leveranser av lavkarbon-aluminium og bildeler til Porsche og flere av Porsches underleverandører. Det vil gjøre det mulig for Porsche å redusere karbonavtrykket i fremtidige bilmodeller til rundt 3,5 kilo CO2 per kilo aluminium. Dette er ca. 60 prosent lavere enn gjennomsnittet for primæraluminium som brukes i Europa i dag.

two woman holding papers
Hilde Merete Aasheim,Hydro og Barbara Frenkel, Porsche. Foto: Marcus Valeur/Porsche

– For å begrense den globale oppvarmingen må vi avkarbonisere verdikjedene i industrien, resirkulere mer av ressursene som allerede er i bruk, og produsere for sirkularitet. Aluminium er en viktig innsatsfaktor for å lykkes med det grønne skiftet, men også vår verdikjede må bli utslippsfri. Industrien må jobbe sammen for å få dette til. Vi er glade for å kunne samarbeide med en pionér som Porsche om vårt felles mål om å skape en bil som er nær karbonfri, sier Hilde Merete Aasheim, konsernsjef i Hydro.

Aluminium er både lett, formbart og sterkt. Disse overlegne egenskapene gjør at det blir stadig mer aluminium i Porsches modeller. Allerede i dag utgjør aluminium rundt 30 prosent av totalvekten til Porsche Taycan, bilprodusentens første helelektriske sportsbil. Lettere metall er helt nødvendig for å lage en elektrisk sportsbil.

Som ledd i selskapenes ambisiøse mål om avkarbonisering vil Hydro jobbe for å levere karbonnøytralt aluminium til Porsche og Porsches underleverandører innen 2030. Hydro vil gjøre dette ved å øke bruken av fornybar energi i aluminiumsproduksjonen og resirkulere brukt aluminium.

Samarbeid om europeisk verdikjede for batterier

En annen viktig del av avtalen er et samarbeid for å bidra til utviklingen av en europeisk verdikjede for batterier. Sammen skal Hydro og Porsche utvikle et veikart for produksjon og resirkulering av batterimaterialer i Europa. Målsetningen er å styrke tilgangen til mer bærekraftige materialer for både batteri- og bilprodusenter. Et viktig punkt i avtalen er å utforske hvordan man effektivt kan bygge en lukket verdikjede for Porsches elbilbatterier der både resirkulering og sporbarhet er sikret.

– Tilgangen til bærekraftige råmaterialer er en hovedutfordring for bilindustrien. Hydro har omfattende erfaring med resirkulering av råmaterialer for batterier. I Porsche har vi forpliktet oss til økt bruk av resirkulerte materialer i kjøretøyene våre. Vi deler prinsippet om sirkulærøkonomi med Hydro. Vi har som mål å sikre forsyningskjeden på lang sikt og ser derfor frem til hva vi kan lære av resirkuleringsprosjektet vårt med Hydro, sier Frenkel.

Forsyningskjeden for materialer til batteriproduksjon i Europa er fortsatt på et tidlig stadium, men resirkulering ventes å spille en avgjørende rolle for å møte økende behov for elbilbatterier i fremtiden. Med denne avtalen vil Porsche og Hydro utforske muligheter for samarbeid som skal bidra i utviklingen av en bærekraftig verdikjede i Europa. Partene forventer å kunne vise til de første resultatene i 2025.

 

Kontakt

john-eckhoff.jpg

John Eckhoff

Informasjonssjef, presse og media

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

Anbefalt for deg