Skip to content

– Teknisk gjennomføring gikk veldig bra, forteller Hans Dreyer, prosjektleder i firmaet Boston AS og ansvarlig for det praktiske arbeidet. Dykkere som deltok i prosjektet, kunne melde at masser fra dronen la seg ut over bunnen i fine og jevne lag. Nå avventer Hydro rapport fra tester og analyser.

Testoperasjonen skal gi svar på hvilke metoder som egner seg best til å dekke til forurenset bunn i Gunneklevfjorden.

Positiv interesse

Dreyer forteller om positiv interesse fra nysgjerrige naboer. Han beretter blant annet om en dame som fulgte spesielt med.

– Hun ringte og fortalte at rørkabelen vi benyttet hadde skilt et svanepar. Så da hjalp vi med å lage en åpning for at svaneparet skulle finne sammen igjen. 

En mann i båt ved kai, to menn på kai, en av dem i dykkerdrakt.

Dykkere i aksjon

Dykkere fra Stavern dykkersenter gjør seg klare for å måle bunnforhold og tykkelse på tildekkingsmasser som Boston AS legger ut i Gunneklev via sin gule flytende «drone». Fv. Espen Rakke, Anders Lyche og Roger Wisth, daglig leder.

Lekter og dronekabel ved kai.

«Drone» klar for «action» på Gunneklev. 

lekter, kabel og forsyningsskip for undervannsdrone

Fikk masser fra lekter i Frierfjord

Fra Boston AS sin lekter og forsyningsskip «Ren Havn» i Frierfjorden fikk «dronen» på Gunneklev rene masser levert gjennom rørledninger i Herøyakanalen.

tykke plastrør i vannflaten

1,3 kilometer rørledning

Rene masser fra Frierfjorden til Gunneklev ble transportert via 1,3 kilometer rørledning gjennom Herøyakanalen.

Hans Dreyer i kontrollrom på lekter

Styrt fra kontrollrommet

Hans Dreyer, prosjektleder i Boston AS, viser hvordan forsyning av masser fra forsyningsskip og lekter i Frierfjorden til drone i Gunneklev styres fra kontrollrommet.

tre personer i regntøy, bak undervannsdrone.

NGI måler bunnforhold og vannkvalitet

NGI, fv. Mari Moseid sammen med teamet sitt filmer bunnforhold og måler partikler i vannkvaliteten under testoperasjonen. De bruker siste teknologi, en nyutviklet undervanns drone, Blue Eye samt prøvetakingsutstyr for vannmåling.

Thor Oscar Bolstad ved Gunnekleivfjorden

Thor Oscar Bolstad

Full kontroll

– Fra kontrollrommet har vi full kontroll på mengde og vekt på masser inn og ut, og herfra styrer vi dronens rute og utlegging av masser, forteller Hans Dreyer. Vi har også full oversikt på trykk og hastighet på utlegging.  Da greier vi å legge ut tynne lag på bunnen.

Er det viktig med tynne lag?

– Ja, blir lagene for tykke, er vi redd for at belastningen blir for stor og at bunnen kan gli ut. Bunnforholdene i Gunneklev varierer. Vi har målt tykkelsen og styrken i bunnen, og det er skråninger og helninger å ta hensyn til. I noen områder er det målt to meter fjordbunn. Når denne ligger i skråninger, kan de gli ut som et «snøras». Det ønsker vi å unngå. Med et tynt lag, blir det lite trykk på bunnen.

Miljødirektoratet tett på

Miljødirektoratet følger tett på og fikk innblikk i testoperasjonen på befaring sammen med Hydros prosjektleder, Thor Oscar Bolstad.

– Gunneklev skal bli «ren fjord» igjen, sier Bolstad. Etter planen skal tildekkingsprosjektet være avsluttet innen utgangen 2021, eventuelt noe senere dersom det blir noe av den planlagte utfylling i Gunneklevfjorden i regi av Herøya Industripark AS.

Av Siri Krohn-Fagervoll og Dag Jenssen