Skip to content

Bidrag til lokal sysselsetting og vekst

Ansatte ved Alunorte

Hydro er en av de største arbeidsgiverne i Pará, med 8500 direkte og indirekte ansatte. Mer enn 80 prosent av de ansatte ved aluminaraffineriet Alunorte og aluminiumverket Albras kommer fra Pará. Ved bauksittgruven Paragominas kommer 64 prosent av de ansatte fra Pará.

Hydro planlegger å øke andelen stillinger som er besatt av lokale innbyggere. For å bidra til dette tilbyr vi kompetanseutvikling for unge lokale innbyggere, og finansierer et lokalt tiltak som skal støtte lokale selskaper slik at de kan bli leverandører til Alunorte, Albras og Paragominas.

Program for leverandørutvikling i Pará

Vi har jobbet med lokale leverandører for utvikling av deres kompetanse siden 2017. I august 2018 ble dette gjort om til et ettårig opplæringsprogram som dekker tema som helse, miljø og sikkerhet (HMS), samfunnsansvar (CSR) og etterlevelse. Forbundet «Federation of Industries» i delstaten Pará er samarbeidspartner i dette tiltaket.

Program for unge lærlinger

I oktober 2017 lanserte vi et program for unge lærlinger ved Alunorte og Albras. Det tilbyr over 100 lærlingestillinger for ungdom mellom 18 og 22 år fra Barcarena og Abaetetuba i Pará.