Skip to content

Avtale om samfunnsinvesteringer inngått med delstatsregjeringen i Pará og Ministério Público

Aluminaraffineriet Alunorte sett fra luften
Aluminaraffineriet Alunorte sett fra luften

Den 5. september undertegnet Alunorte og Hydro to avtaler som utgjør viktige milepæler i arbeidet for å gjenoppta normal drift ved aluminaraffineriet. Driften av Alunorte har ligget på 50 prosent av kapasitet siden mars.

Avtalene dekker tekniske studier og forbedringer i tillegg til revisjoner og overvåkingssystemer som skal øke sikkerheten ved Alunorte, og en plan for samfunnsinvesteringer Hydro skal gjøre i Barcarena i tillegg til alle andre samfunnsinvesteringer, inkludert Sustainable Barcarena Initiative

“Vi forplikter oss til å gjennomføre tiltakene som er definert i avtalene med de regionale myndighetene og Ministério Público, og som kommer i tillegg til de prosjektene vi allerede har iverksatt ved Alunorte. Dette vil sikre trygg drift ved anlegget også framover.”

— John Thuestad, konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde Bauksitt og Alumina, i en pressemelding fra Hydro 5. september 2018